17.4.2024, 05:37
» » »

Впровадження компетентнісного підходу в позашкільному закладі


Компетентнісний підхід у сучасній освіті означає переорієнтацію з освітнього процесу на його результати і полягає у зміщенні акценту з накопичування нормативновизначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях; розглядає результати освітнього процесу з погляду затребуваності в суспільстві. Саме тому впровадження компетентнісного підходу в здійсненні навчально-виховного процесу в позашкільному закладі еколого-натуралістичного напряму сприяє творчому розвитку особистості вихованця, здатному творчо мислити, самостійно шукати шляхи вирішення поставлених проблем. Як свідчить практика, цей підхід навально-творчої діяльності педагога є не лише дієвим способом підвищення якості навчання дітей, але і сприяє самореалізації особистості та професійному самовизначенню, підвищує її конкурентоспроможність.

Педагогічний колектив Шосткинської міської станції юних натуралістів спрямовує свої зусилля на стимулювання особистості дитини до навчально-творчої діяльності в позаурочний час та забезпечує умови для розвитку творчих здібностей і формування компетентностей шляхом запровадження складових системи компетентнісного підходу.


Складові системи впровадження компетентснісного підходу:
 Науково-методична та інформаційно-методична робота педагогів;
 Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 Організація занять в профільних гуртках;
 Організація дослідницької та експериментально-пошукової роботи в гуртках;
 Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;
 Розробка та реалізація науково-освітніх проектів;
 Організаційно-масова та просвітницька робота.


Науково-методична та інформаційна робота педагогів координується методичною радою та науково-методичною групою, основними завданнями яких є: проведення семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, майстер-класів педагогів, методоб’єднань, розробки та запровадження науково-освітніх проектів, видавнича робота, узагальнення та поширення педагогічного досвіду.

Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу на станції юннатів здійснюється за трьома навчально-організаційними рівнями за відповідними програмами в ході організації занять в профільних гуртках.


Як показує досвід, впровадження компетентнісного підходу передбачає посилення практичної спрямованості навчального процесу у гуртках, що дає можливість дитині самостійно виробляти компетентності: пізнавальну, практичну, творчу і соціальну. Для цього на станції створено певні умови, а саме: навчально-дослідна земельна ділянка, лабораторія рослин закритого ґрунту «Зимовий сад», зоолабораторія «Куточок живої природи», екологічна стежка «Краєзнавчо-природнича», музей-кімната народознавства «Світлиця». Значна увага педагогами приділяється організації дослідницької та експериментальної роботи в ході проведення практичних занять, а це: закладання дослідів у відділках навчально-дослідної земельної ділянки, проведення експериментів в лабораторіях, організація фенологічних спостережень та проведення краєзнавчо-пошукової роботи з метою поповнення експонатами кімнати-музею «Світлиця».
В закладі успішно проводиться робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю шляхом залучення вищезгаданої категорії дітей до наукового товариства учнів в системі МАН, зокрема, вихованців гуртка вищого рівня «Еколог» з індивідуальною формою навчання. Крім того, чимала кількість вихованців залучається до участі у Всеукраїнських акціях, походах, науково-освітніх проектах. Свідченням цього є велика кількість призових місць на обласному та Всеукраїнському етапах.


Слід також відмітити, що досить успішним і позитивним засобом впровадження компетентнісного підходу на Шосткинській станції юннатів є організаційна робота серед дітей щодо залучення їх до розробки і реалізації науково-освітніх проектів, що сприяє виробленню у вихованців пізнавальної, практичної і творчої компетентностей. А це значить, що вихованці оволодівають поняттями, знаннями про культуру, природу, суспільство та застосовують отриманні поняття і знання на практиці через творчу діяльність, майстерність з урахуванням їх нахилів та інтересів. З цією метою в закладі розроблено і реалізується три науково-освітніх проекти такі, як «Рідкісні і малопоширені декоративні дерева і кущі до парків і скверів м. Шостки», «Ведення в культуру дикорослих лікарських рослин Північно-Східного Полісся», «Введення в культуру рослин радіопротекторної дії», та просвітницький телепроект «Зелена лінія» екологічного спрямування.

Соціальної компетентністі, що спрямована на виховання та розвиток загальної культури особистості, здатності до співпраці, соціальної взаємодії, самореалізації та самовизначення, вихованці набувають в ході організаційно-масової та просвітницької роботи. В закладі постійно проводяться тематичні виховні заходи, дозвілеві програми, подорожі, походи, екскурсії, виступи екологічної агітбригади, робота літнього профільного табору "Юннат”. Досить ефективними формами роботи з залучення учнів шкіл старшого шкільного віку, які не є вихованцями гуртків закладу, до масових природоохоронних заходів та змістовного дозвілля є міжшкільний екопарламент, клуб вихідного дня "Позашкільник”, а також організація природоохоронних акцій та еколого-польової практики.


Таким чином, впровадження екологічної компетентності забезпечує синтез природничих, гуманітарних і соціально-економічних знань, умінь і відповідних відносин, що набуваються завдяки засвоєнню всього змісту освіти.

Категорія: Екологічне просвітництво | 2013-02-02 Автор: |
Переглядів: 4125 | Рейтинг: Публікація 5.0/5| Оцінили: 5
Всього коментарів: 0
e border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Як Вас звати?*: Email *:
Код *: