20.10.2021, 22:53

 

Гурток " Природа рідного краю"

Програма гуртка спрямована на пізнання дітьми навколишнього середовища свого міста чи села, своєї малої батьківщини, проблем і перспектив свого біорегіону.

Мета роботи гуртка – розширення, систматизація і поглиблення знань про природу рідного краю, перспективи використання місцевих ресурсів в інтересах краю і країни, розкритті закономірностей природних процесів і явищ.

Основні завдання:

  • набуття досвіду навчально-пізнавальної природничої діяльності;
  • виховання любові до рідної землі на основі пізнання її цінності;
  • формування екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення цілей сталого розвитку суспільства.