16.6.2024, 12:55

Гурток «Біологія рослин»

Програма гуртка спрямована на вивчення цілих угруповань, що об’єднуються у фітоценози, їхніх компонентів, взаємозв’язок з іншими ценозами.

Мета роботи гуртка – створення умов для інтелектуального розвитку вихованців, залучення їх до дослідницької роботи, практичних заходів із збереження біорізноманіття.

Основні завдання:

  • ознайомити вихованців із предметом, теоретичними та прикладними завданнями біології рослин, методами наукових досліджень;
  • надати вихованцям знанням про закономірності життєдіяльності рослинних організмів;
  • ознайомити з методикою збору та визначення рослин;
  • формувати науковий світогляд;
  • сприяти професійному самовизначенню.