20.4.2024, 13:16

Гурток "Природа і творчість"

Програма гуртка спрямована на залучення дітей молодшого шкільного віку до вивчення національних традицій, звичаїв, культури українського народу засобами еколого-натуралістичної роботи.

Мета роботи гуртка – формування гармонійно розвиненої особистості в процесі  за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти.

Основні завдання:

  • оволодіння знаннями про розмаїття, властивості природного матеріалу, його заготівлю, способи зберігання, особливості обробки та техніки роботи з ним;
  • формування практичних умінь і навичок роботи з природним матеріалом, інструментами та обладнанням, виготовлення композицій з природного матеріалу;
  • формування екопланетарного мислення, бережного ставлення до природи;
  • виховання культури праці, формування дружніх стосунків;
  • відчуття відповідальності, колективізму та взаємодопомоги.