21.11.2018, 16:36
» » »

Компетентнісний підхід у трудовому вихованні юннатів


Центром уваги національної концепції вітчизняної освіти є дитина, її гармонійний розвиток, підготовка до життя в складних умовах ринкової економіки. Важливим завданням в реалізації цілей системи освіти є формування готовності до професійної самовизначеності учнівської молоді. Воно виступає органічною ланкою цілісного процесу розвитку особистості, її активної життєвої позиції. Важливий вплив на цей процес мають надавати сім’я, громадськість, засоби масової інформації, школа та позашкільна установа.

Особлива роль у творчій самореалізації, підготовки до активної професійної та громадської діяльності відводиться позашкільним еколого-натуралістичним закладам. Оскільки вони мають певну матеріальну базу та відповідну інфраструктуру, яка дає змогу здійснювати навчально-виховний процес з використанням проектної, науково-дослідницької і трудової діяльності. Ідея трудового виховання через природу ще була розвинена визначним вітчизняним педагогом В.О. Сухомлинським. Тож і нині вона набуває нового звучання і значення.
Шосткинська міська станція юних натуралістів успішно реалізує завдання соціально-педагогічної моделі, спрямованої на розвиток компетентностей вихованців та трудове виховання дітей та учнівської молоді, залучення їх до систематичної продуктивної праці, експериментальної і дослідницької роботи в галузі біології, розвиток трудових навичок в умовах сьогодення. Це має важливе значення в просторі самовизначення та професійної орієнтації вихованців гуртків закладу. Аби залучити до цього процесу якомога ширшу аудиторію вихованців, слід їх зацікавити і особливо важливо правильно організувати роботу. Вихованець, ставши суб’єктом виховної та трудової діяльності, може розвинути свою творчу індивідуальність та потенціал, а також набути нових теоретичних знань і практичних навичок.

Використовуючи попередній та існуючий досвід організації еколого-натуралістичної освіти і виховання дітей, педагоги закладу приділяють значну увагу розвитку проектній діяльності. Проектна діяльність сприяє розвитку ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку, дисциплінує та привчає до суспільно-корисної праці. На сьогоднішній день на станції юннатів розроблено і реалізується три основних проекти, пов’язаних з активним залученням дітей до трудової діяльності. Одними з перших проектну діяльність розпочали педагоги і вихованці гуртків ботанічного профілю. Теми проектів було обрано не випадково, адже їхня тематика відображає потреби сьогодення та співзвучна з профілем основної діяльності еколого-натуралістичного позашкільного закладу. Терміни їх реалізації визначено як довготривалі. Організація навчально-виховного процесу в рамках проектів активізувала науково-дослідницьку, експериментальну й, відповідно, трудову роботу у гуртках.

Вихованці з великим задоволенням беруть участь в практичних роботах в рамках таких проектів, як "Рідкісні і малопоширені декоративні деревні рослини до парків і скверів м. Шостки", "Введення в культуру дикорослих зникаючих цілющих рослин Північно-Східного Полісся" та "Вивчення, вирощування і розведення рослин радіопротекторної дії". Практичний блок завдань проектів передбачає проведення польових робіт у дендрологічному, квітково-декоративному, колекційному відділках та відділку лікарських рослин навчально-дослідної земельної ділянки. Робота на навчально-дослідній земельній ділянці проводиться протягом всього календарного року. Рано навесні вихованці обрізують дерева і кущі, готують насіння до висівання, вирощують розсаду, у кінці квітня перекопують землю навколо стовбурів дерев та у міжряддях шкілок, вносять мінеральні та органічні добрива і закладають більшість виробничих дослідів. Улітку юннати та учні, учасники еколого-польової практики, здійснюють фенологічні спостереження, доглядають за рослинами, проводять заплановані агротехнічні заходи. Всі спостереження, результати дослідів фіксують в щоденниках дослідницької роботи. При цьому значна роль відводиться керівникам гуртків, які організовують заняття по закладанню дослідів з розмноження та розведення рослин, створення бази насіннєвого та посадкового матеріалів, проведення агротехнічних заходів по догляду за рослинами. Крім того, в рамках таких проектів, як "Введення в культуру дикорослих зникаючих цілющих рослин Північно-Східного Полісся" та "Рідкісні і малопоширені декоративні деревні рослини до парків і скверів міста Шостки" вихованці залучаються до трудових та екологічних акцій: "Посади своє дерево в місті", "Юннатівський зеленбуд", "Парад квітів біля школи", "Відродимо парки і сквери Шостки", "Операція "Первоцвіт", "Збережем біорізноманіття цілющих рослин Шосткинщини" тощо.

Зусиллями вихованців та педагогів закладу вдалося створити базу садивного матеріалу інтродукованих деревних рослин таких, як катальпи бігнонієвидної, горіха маньчжурського, маклюри, сумаху дубильного, церсиса європейського, магонії падуболистої. Перший дослід по вирощуванню сіянців катальпи зі стратифікованого насіння гуртківці заклали весною 2000 року, яке було отримано з Запорізької області. В червні цього ж року в шкілку відділку "Дендрології" навчально-дослідної земельної ділянки було висаджено першу партію сіянців катальпи в кількості 60 екземплярів. В листопаді закладено другий дослід по пророщуванню плодів горіха маньчжурського та горіха волоського сорту "Ідеал". В результаті цієї роботи через три роки було одержано садивний матеріал катальпи, горіха маньчжурського і горіха волоського. Юннати також опанували технологію розведення і вирощування самшиту вічнозеленого та декоративноквітучої форзиції, адаптованих до кліматичних умов Північно-Східної частини України. В 2003-2005 роках під час проведення екологічних акцій "День довкілля", "Посади своє дерево" і "День Землі" вирощені саджанці цих рослин було висаджено в двох міських парках і в сквері центрального бульвару міста. В цілому за 12 років існування проекту юні натуралісти висадили в місті понад 500 екземплярів рідкісних декоративних видів дерев і кущів, поповнивши тим самим видовий склад рослин садово-паркової архітектури.

В 2010 році розпочато дослід по розведенню вічнозеленого чагарнику магонії падуболистої, барбарису пурпуролистого, церцису європейського та сумаху дубильного.

Завдяки співпраці з дендрологічним відділом Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна юннати отримали можливість проводити дослід по розведенню і вирощуванню гінкго дволопатевого. Упродовж 2006-2009 років опанувано технологію розведення і вирощування саджанців таких видів рослин: верби Матсуди, сосни Веймутова та кримської, туї кулеподібної, ялівцю козацького та пірамідального. Щороку в місті висаджуються до півсотні інтродукованих порід молодих дерев і кущів, що були вирощені і акліматизовані на дослідних ділянках у відповідності до програм експериментів і довготривалих дослідів в межах проектів.

До суспільно-корисної праці в рамках проекту залучаються не лише вихованці станції юннатів, але і учні загальноосвітніх шкіл міста. Трудові заходи щорічно організовується під час проведення місячнику природоохоронної та екологічної роботи з оздоровлення довкілля.

11 травня 2006 року закладено заповідний сквер місцевого значення ім. Івана Кожедуба, тричі героя Радянського Союзу під час другої Світової Війни, в селі Ображіївка. Цей знаковий захід, який увійде в славетну історію, пов’язану з іменем героя – нашого земляка, було присвячено Дню Великої Перемоги, вшануванню його пам'яті та акціям міського місячника природоохоронної і екологічної роботи серед учнівської молоді. До цієї справи залучились учні Шосткинської гуманітарної гімназії, які разом з педагогами Школьним С.М., Соломко І.К. й Верченко І.А. здійснили велопробіг до села Ображіївки, де біля меморіального комплексу поклали квіти до погруддя Івана Кожедуба. Після чого під керівництвом директора станції юних натуралістів Сергія Корнієнка розпочалась робота по висаджуванню декоративних дерев і кущів. Слід зазначити, що підбір декоративних рослин та проектування їх ландшафтного розміщення на території скверу було підготовлено педагогами міської станції юннатів на прохання сільського голови Осипенка Івана Федоровича. До процесу висадження рослин приєднались і учні місцевої школи на чолі з педагогом-організатором Білясник Л.О., а також представники районної організації Партії Зелених України. Спільними зусиллями було висаджено такі види рідкісних декоративних рослин, як катальпа бігонієвидна, форзиція, гортензія біла і яловець козацький в рамках реалізації науково-освітнього проекту "Рідкісні і малопоширені декоративні дерева і кущі до парків і скверів Шостки". В найближчій перспективі юннати планують висадити й інші види рослин: горіха маньчжурського, горіха волоського та півонію деревовидну, що прикрасять сквер.

Наразі за молодими насадженнями будуть доглядати учні Ображіївської школи, яким юннати і гімназисти передали трудову естафету.
Значний особистий внесок в організацію і проведення цього заходу зробила директор гімназії Мороз Юлія Михайлівна, яка відгукнулась і підтримала пропозицію створення заповідного скверу. На її думку, для учнівської молоді ця подія має не лише сприяє екологічному та трудовому вихованню, але передусім має національно-патріотичне значення.

З ініціативи міського голови Ноги Миколи Петровича та вихованців Шосткинської станції юних натуралістів в 2009 р. в місті було вирішено питання про створення міського дендропарку. Це парк, в якому видовий склад буде наповнений рідкісними та малопоширеними видами дерев та кущів. Крім того, розроблений окремий додатковий проект по створенню бузкового гаю на прилеглій території до пляжної зони. Дендропарк створено з метою облаштування додаткової зеленої зони як найпривабливішого куточка міста, де буде поєднуватись ландшафтний дизайн та рекреаційне зонування для відпочинку жителів міста.
За рішенням виконкому міської ради та головного архітектора міста парк був закладений на правому березі р. Шостка в районі озера Галенківка.

Композиційний принцип побудови парку базується на створенні групових колекційних посадок.

Першим кроком до створення дендропарку була підготовка території до посадки. Комунальними службами була розчищена площа від старих аварійних дерев для майбутнього бузкового гаю.

Протягом весни-осені 2009-2010 рр. тричі здійснювались посадки саджанців різних сортів бузку та різновидів хвойних дерев.

В рамках місячника приородоохоронної і екологічної роботи 15 квітня 2011 р. була проведена трудова юннатівська акція "Створюємо дендропарк". Під час цього місячника юннатами було висаджено на території міського дендропарку 40 декоративних дерев та кущів.

У квітні 2010 року на території центральної районної лікарні учні шкіл разом зі своїми педагогами взяли участь у відновленні скверу. Руками учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл №1, 7, 12 та ліцею під керівництвом педагогів станції юних натуралістів було висаджено 45 саджанців екзотичних рослин: маклюри (адамове яблуко), катальпи, горіху маньчжурського, а також поширених в нашій місцевості видів дерев: ясену, липи, клену, абрикоси та декоративних кущів форзиції, вирощених власноруч юннатами на навчально-дослідній земельній ділянці.

У посадці дерев взяв участь також і головний лікар ЦРЛ Штогрін О.Г., який висловив сподівання, що за два-три роки новий сквер лікарні стане улюбленим місцем відпочинку для пацієнтів та відвідувачів.

Крім того, цього ж місяця відбулась трудова акція "Квітник для дитячої лікарні", до завдань якої входило благоустрій території та висадка декоративних багаторічних квіткових рослин на клумбах дитячої лікарні й поліклініки. Слід зазначити, що садивний матеріал для посадки надали юні квітникарі станції юннатів.

В межах проекту "Введення в культуру дикорослих зникаючих цілющих рослин Північно-Східного Полісся" у відділку лікарських рослин культивуються такі зникаючі цілющі рослини Полісся, як герань кров'яно-червона, живокіст, родовик лікарський, буквиця, перстач білий (п’ятипал), перстач прямостоячий, анемона дубравна, ряст порожнистий, первоцвіт весняний та інші. На навчально-дослідній земельній ділянці в ході роботи над проектом "Вивчення, вирощування і розведення рослин радіопротекторної дії" створено також відділок лікарських рослин радіопротекторної дії, видовий склад якого нараховує до 40 рослин. Для організації дослідницьких експедицій зі збору екземплярів дикорослих лікарських рослин в природному середовищі щорічно проводяться експедиційні походи за маршрутами: м. Шостка – заплава р. Десна в районі с. Путивськ Новгород-Сіверського району Чернігівської області, м. Шостка – урочище "Дубина" в районі с. Пиротчане Кролевецього району Сумської області, м. Шостка – урочище "Кремлянська дача" поблизу с. Неплюєве Ямпільського району. Також вихованці досліджують тип і структуру ґрунту, де зростали ці рослини для того, щоб викопані екземпляри легко адаптувались на навчально-дослідній земельній ділянці. Після підготовки місць посадки та внесення відповідного складу ґрунту в лунки, рослини висаджують на постійне місце. Протягом літа юннати здійснюють агротехнічні заходи по догляду за ними. В засушливий період в липні-серпні проводиться полив рослин. Одночасно діти здійснюють фенологічні спостереження за висадженими рослинами. За останні п’ять років юннатам вдалось опанувати технологію інтродукції таких видів лікарських рослин, що зростають в природних умовах Шосткинщини та сусідніх Ямпільського, Кролевецького, Глухівського районів Сумської області і Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Робота на навчально-дослідній земельній ділянці, в природі, парках і скверах сприяє ефективному трудовому вихованню, зміцнює фізичне здоров’я, покращує самопочуття, відволікає від негативних думок, урізноманітнює дозвілля дітей. Така діяльність є досить корисною, "відриває" дітей від екранів моніторів і телевізорів, ламає стереотипи споживацького ставлення до природи, сприяє вихованню естетичного смаку та поваги до ручної праці.


Слід також відзначити, що завдяки практичній діяльності в рамках проектів відбувається всебічний розвиток учнів і вихованців. Вони отримують додаткові знання з біології, екології, краєзнавства, а також вдосконалюють та набувають практичних навичок в галузі садівництва, дендрології й рослинництва. Трудове виховання сприяє формуванню в учнів почуття відповідальності, самостійності, ініціативності, творчості [2].
В межах трудової діяльності по виконанню проектів станція юних натуралістів паралельно здійснює платні послуги установам з озеленення територій і надання садивного матеріалу, що в значній мірі дає можливість покращувати матеріально-технічну базу закладу, що сприяє якості організації навчально-виховного процесу в цілому.

 

 

Використана література
1. Медвідь З. Трудове виховання в учнівських об’єднаннях // Рідна школа. – 2000. – №6 (846). – с. 24.
2. Ушинський К. Праця в її психічному й виховному значенні // Вибр. пед. твори: у 2-х томах. – Т.1. – К. – 1983.

 

 

Категорія: Екологічне просвітництво | 2013-07-10 Автор: | W
Переглядів: 1518 | Рейтинг: Публікація 5.0/5| Оцінили: 1
Всього коментарів: 0
Як Вас звати?*:
Email *:
Усі смайли
Код *: