24.5.2024, 07:41

Запровадження виховної системи з патріотичного та громадянського виховання в умовах діяльності музею народознавства "Світлиця" Шосткинської міської станції юних натуралістів

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особлива роль повинна відводитися визначенню чітких соціокультурних орієнтирів виховання дітей та учнівської молоді, формування в них почуття громадянської відповідальності. Тому залученню підростаючого покоління до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи в еколого-натуралістичних гуртках Дудченко Ірина Володимирівна відводить першочергове місце. Такий підхід забезпечує формування свідомого ставлення вихованців до історії українського народу, спонукає їх до вивчення, охорони і пропаганди пам’яток історії, культури і природи рідного краю.

Невід’ємною складовою роботи гуртків початкового рівня "Юні друзі природи", основного рівня "Юні садівники" та "Юні рослинники" є патріотичне виховання. У процесі підготовки і проведення занять гуртків та виховних заходів педагог використовує матеріали з музею народознавства "Світлиця", які скомпоновані у 8 розділах, а саме: знаряддя сільськогосподарської праці, предмети домашнього побуту,  посуд, меблі, хатнє оздоблення, предмети національного одягу, колекція хлібних злаків, зразки обрядового хліба. Керівником гуртка разом з класоводами шкіл проводяться різноманітні заходи з народознавства: "Ой, на Івана, ой на Купала!", "Різдво прийшло", "Масляна", "Щедрий вечір", "Котилася писаночка", "Пасхальна випічка", "Козацькі розваги".

 

Вихованці Дудченко І.В. – активні учасники і переможці Всеукраїнських конкурсів "Дослідницький марафон", "Юний дослідник", конкурсу-огляді музеїв при навчально-виховних та позашкільних закладах (диплом І ступеня, 2012 р.), Всеукраїнського фестивалю "Українська паляниця"

 

 Під час підготовки та проведення занять і виховних заходів керівник  використовує як традиційні, так й інноваційні методи і прийоми, такі як: розповідь, коментар, дискусії, демонстрування експонатів музею народознавства "Світлиця", бесіди, диспути, ігри, метод проблемних та експериментальних ситуацій, порівняльний аналіз, колективна творча діяльність. Тому заняття завжди пізнавальні,  нестандарті і цікаві для дітей. А виховні заходи проходять в динамічній формі, не залишаючи байдужими жодного учасника.

В системі роботи керівника велику роль відіграє співпраця станції юних натуралістів та школи. Більшість виховних годин, тематичних свят, обрядових дійств проводяться безпосередньо на базі музею народознавства "Світлиця" станції юних натуралістів. Така форма роботи зацікавлює не тільки дітей, а й їх батьків – за їх участю проводяться більшість родинних свят. Головна мета такої співпраці – виховання у дітей громадянської позиції, патріотичних почуттів, в тому числі гордості за свій нескорений народ, батьківщину. Дітям надається можливість глибше осягнути духовні надбання попередніх поколінь, дізнатися багато цікавого про їх побут і дозвілля, переконатися в тому, що наші предки любили свою країну, завжди боролися за її незалежність, дбали про природу, творили добрі справи на користь майбутніх поколінь.

Залучення молодого покоління до вивчення духовної спадщини свого народу, його національної культури, традицій і звичаїв, закладання основ цілісного внутрішнього змісту особистості дитини, формування її національної, громадянської та екологічної свідомості – основні пріоритети діяльності Дудченко І.В., завідувачки музеєм народознавства "Світлиця", під безпосереднім керівництвом якої організовано пошуково-краєзнавчу роботу серед вихованців гуртків станції юних натуралістів. Головним змістом такої роботи впродовж багатьох років є пошук етнографічних матеріалів, старовинних речей, запис розповідей старожилів, пісень, легенд, оповідей, казок з їх наступним аналізом та узагальненням. Традиційно під час літніх канікул Ірина Володимирівна організовує краєзнавчо-етнографічну експедицію до сіл Шосткинського і Новгород-Сіверського районів. Учасники багатоденної експедиції мають можливість особисто спілкуватися з мешканцями-старожилами сіл, дізнаватися про цікаві події історичного минулого з першоджерел, знайомитися з біографією видатних славетних земляків, життєвий шлях яких вніс свою частку в літопис історії нашої країни. Особливого зацікавлення у вихованців – учасників краєзнавчо-етнографічної експедиції набувають практичні ознайомлення з технологією народних промислів: килимарством, писанкарством, вишивкою, різьбою по дереву, виготовленням керамічних виробів. Свої роботи діти експонують у виставковій залі станції юних натуралістів, переглянути які мають можливість всі школярі нашого міста.

Однією із форм роботи Дудченко І.В. з молодшими школярами є організація дослідницько-пошукової роботи по збору українських народних прислів’їв, загадок про історичні предмети побуту, перевірка народних прикмет, пов’язаних із домашніми тваринами, збір рецептів  народної кулінарії та народної медицини, а також моніторинг багаторічних спостережень наших предків над явищами природи, порами року, флорою і фауною рідного краю. Все це сприяє формуванню екологічної свідомості ще з раннього дитинства, спонукає дітей берегти природу та пізнавати її особливості, закони розвитку.

Таким чином, основне завдання керівника, завідувачки музеєм народознавства Дудченко Ірини Володимирівни – застосування прогресивних народних традицій (культурних, духовних, моральних, сімейно-побутових), направлених на формування у вихованців громадянської позиції, патріотичних почуттів, гордості за свою батьківщину і свій народ, всебічний і повноцінний розвиток особистості.