20.6.2024, 04:53

З досвіду організації експериментально-дослідницької роботи гуртків вищого рівня з екологічного напрямку


На базі закладу працюють гуртки вищого рівня «Еколог», до завдань якого входить організація експериментально-дослідницької роботи серед учнів старшого шкільного віку. До його складу входять вихованці – члени МАН. Блок навчання включає теоретичну і практичну частини й проводиться у груповій та індивідуальній формах. Під час теоретичних занять вихованці поглиблюють загальні знання з біології та екології, а також набувають спеціальних знань з предмету начально-дослідницької діяльності. Під час практичних занять учні займаються такими видами дослідницької роботи, що сприяють розвитку їх умінь і навичок самостійної навчально-пізнавальної та навчально-дослідницької діяльності, забезпечують планомірне розширення й узагальнення знань, оволодіння різноманітними методиками досліджень. Дані заняття поділяються на експериментальні та навчальні екскурсії, практичні заняття в навчальних кабінетах і на місцевості.

Накопичення теоретичного матеріалу з проблеми, що буде досліджуватись, починається з реферативно-творчої роботи в ході вивчення окремих тем. Крім того, для кожного вихованця складається окреме тематичне планування, за яким робота проводиться індивідуально з кожною дитиною. Дана робота передбачає визначення мети і завдань майбутньої дослідницької роботи, об’єкту і предмету, аналізу літератури, формулювання гіпотези, вибір методів роботи, інструктаж щодо її виконання, самостійне виконання практичної роботи або спільно з педагогом в залежності від складності завдань, обробку результатів та публічну презентацію отриманих результатів. Слід зазначити, що протягом осінньо-зимових місяців іде накопичення літературних даних та поглиблення знань з певної проблеми, наступні весняні та літні місяці проводиться практична частина роботи, закладаються досліди, організовуються виїзди на місцевість відповідно до теми роботи. Досить важливим під час виконання та написання дослідницьких робіт є співпраця з науковцями з вищих начальних закладів. Так, діти щорічно виїжджають у літній профільний оздоровчий табір «Деснянські зорі», де мають змогу ознайомитись з методиками проведення польових досліджень та самостійно виконати нескладні досліди під керівництвом педагогів вищих навчальних закладів. Набуті під час перебування у таборі певні доробки доопрацьовуються на місці спільно з педагогом-керівником, оскільки навіть набувши навичок самостійної роботи, отримані результати перевіряються вчителем аби запобігти грубим помилкам, спільно формуються висновки і готуються тези до конкурсу-захисту дослідницьких робіт, що і завершує тривалу роботу гуртка.

Слід зазначити, що вихованці гуртків вищого рівня «Еколог» (керівник Кривоніс В.В.) ставали переможцями на міському та обласному етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, брали участь у захисті робіт на Всеукраїнському рівні. Тематика робіт вихованців включала вивчення екологічного стану р. Шостка, повітря, ярусної структури надземної фітомаси лучної рослинності заплави р. Десна, біоіндикацію води в р. Шостка за індикаторними мікроскопічними водоростями, а також вивчення дендрологічного складу парків і скверів центрального району м. Шостка.

Таким чином, виконання дослідницьких робіт учнями старших класів є запорукою успішної професійної діяльності в майбутньому, під час навчання у вищих начальних закладах.