24.5.2024, 06:49

Досвід Мужила В.І. "Виховний аспект та суспільно-корисна праця в формуванні творчого потенціалу у вихованців молодшого та середнього шкільного віку в системі роботи гуртка"

Мужило Віктор Іванович організацію гурткової роботи  будує наступним чином: формує учнівський колектив дітей віком 7 років на базі гуртка "Юні друзі природи".  Програма даного гуртка розрахована на трирічний термін навчання та передбачає формування у вихованців розуміння взаємозв’язку природних явищ, вироблення вмінь ведення фенологічних  спостережень, активізацію пізнавальної та творчої діяльності дітей, розвиток та поглиблення знань з природознавства та екології, виховання екологічно грамотної поведінки в природі. Система роботи керівника дозволяє забезпечувати основні загальнодидактичні принципи: науковість, систематичність, доступність, послідовність, зв'язок навчання з життям, а також і специфічні принципи: краєзнавчий, сезонності, народознавчий.

У подальшому керівник гуртка націлює дітей на обрання певного профілю і перехід до опанування  програми гуртка "Світ рослин" основного рівня. Дана програма спрямована на подальший загальний розвиток особистості, вдосконалення  теоретичних та практичних навичок,  оволодіння певними основами суспільно-корисної трудової діяльності в галузі рослинництва та ботаніки. Головне педагогічне завдання керівника  на цьому етапі  полягає у  створенні умов для  навчання вихованців в новому профілі, де передбачені нові форми і методи роботи.

Основні складові роботи гуртка "Світ рослин":

  1. Індивідуальний підхід при формуванні складу гуртка.
  2. Співпраця з школою, батьками, класним керівником.
  3. Організаційна участь в масових заходах станції юннатів, школи, класу.
  4. Еколого-краєзнавча робота.
  5. Експериментальна та дослідницька робота.
  6. Участь у природоохоронних та трудових  акціях.
  7. Практична робота на навчально-дослідній земельній ділянці.

Здійснюючи організацію навчального процесу у вищезазначених гуртках, керівник безпосередньо використовує такі форми навчання вихованців, як заняття (теоретичне і практичне), блок пізнавальних виховних заходів та організація суспільно-корисної праці.

 Під час підготовки та проведення занять керівник  використовує як традиційні, так й інноваційні методи і прийоми, такі як: розповідь, коментар, дискусії, демонстрування засобів наочного навчання, бесіди, диспути, ігри, метод проблемних та експериментальних ситуацій, порівняльний аналіз, колективна творча діяльність. Заняття будує так, щоб вони були для дітей завжди цікавими, пізнавальними, нестандартними.

Нестандартні методи проведення занять особливо ефективні для дітей молодшого шкільного віку. Так, на занятті гуртка "Юні друзі природи" керівник  проводить  ігри (інтелектуальні, пізнавальні, розважальні, дидактичні): "Зоологічне лото", "Що? Де? Коли?", "Наради", "Година питань та відповідей", використовує загадки, вікторини, ребуси, кросворди.

Програма основного рівня "Світ рослин" передбачає проведення ігор за тематикою ("Ботанічне лото", "Цікаве про рослини") та фітобарів.  

Вихованців  гуртків "Юні друзі природи" та "Світ рослин" педагог  залучає до проведення більшості загальностанційних заходів, таких як: усний пізнавальний журнал "День зимуючих птахів", природоохоронна акція "Пташина їдальня", місячник природоохоронної й екологічної роботи, вікторини "Цікаві факти в житті птахів", "Загадковий світ тварин", "Зникаючі рослини Сумщини", "Рослини-радіопротектори". Проводить експедиційні походи до Лазарівського лісового масиву, екологічною стежиною "Природничо-краєзнавча", екскурсії до краєзнавчого міського музею.

Важливе значення в організації навчально-виховної роботи у гуртках "Юні друзі природи" та "Світ рослин" є залучення вихованців до участі у  Всеукраїнських екологічних акціях "Птах року",  в обласному конкурсі-огляді "На кращу екологічну стежку", "Посади сад",  у Всеукраїнській трудовій акції "Плекаємо сад".

В системі роботи керівника велику роль відіграє співпраця станції юних натуралістів та школи. Це дає можливість учням,  які стають у подальшому вихованцями гуртків, здобувати додаткову позашкільну освіту, задовольняти свій інтерес і потреби та обирати профіль гуртка, а також організовувати своє змістовне дозвілля. Зокрема, з цією метою на базі школи керівник  проводить заняття теоретичні, а на базі станції юних натуралістів – практичні, оскільки тут зосереджено основну матеріально-технічну базу, яка дозволяє організувати на належному рівні практичний блок занять. На практичних заняттях діти працюють з мікроскопами, доглядають за тваринами живого куточка, рибами, спостерігають за ростом квітів та рослин у лабораторії "Зимовий сад", закладають досліди.  Ці заняття дають змогу розширити знання дітей з таких шкільних дисциплін як  "Людина і світ", "Довкілля", "Я і Україна", праця, малювання, на які в школі відводиться дуже мало часу.

Значне місце у  навчально-виховному процесі Віктор Іванович відводить виховним заходам, які  проводить за підтримки та участі класовода, батьків і керівництва станції юних натуралістів.  Банк методичних розробок педагога включає сценарії свят "Золота осінь", "Новорічна казка", пізнавально-розважальних ігор "Поклик джунглів", "Два кораблі", "Козацький КВК", КВК з тем: "Я перша квіточка весни" і "Весняний килимок". Такі елементи навчально-виховного процесу дають можливість зблизити дітей та батьків, школу і позашкільний заклад, в решті-решт, створити дружний колектив класу. Керівник гуртка є членом колективу класу, а це дає позитивний результат у виховному процесі.

Таким чином, основне завдання керівника – формування всебічно розвиненої особистості, систематизація наукових знань про явища природи у вихованців молодшого та середнього шкільного віку. Педагог формує у дітей бажання і уміння вчитися, спілкуватися, взаємодіяти, знаходити своє місце в колективі та житті, розвиває в учнів логічне мислення, готує їх до свідомої активної участі у суспільному житті.