24.5.2024, 07:48

Аналіз ефективності роботи станції юних натуралістів в контексті науково-методичної проблеми закладу

Під час організації планування на новий навчальний рік застосовується системний підхід, який передбачає єдність і взаємозв’язок мети, завдань планування, відповідність структурі, змісту, методів планування та особливостей організації його виконання, взаємодію з іншими функціями управління.

Планування також потребує врахування особливостей об’єктивного обґрунтування функціонування та розвитку закладу, детального аналізу й точної оцінки стану навчально-виховної, методичної, організаційно-масової роботи, визначення ступеня складності окреслених проблем, прогнозування впливу на діяльність закладу як позитивних, так і негативних чинників.

Для того, щоб чітко скоординувати роботу закладу (тобто спланувати її) необхідно визначити науково-методичну проблему, яка, на думку педагогічного  колективу, є актуальною суспільно значущою. І в контексті цієї науково-методичної проблеми планувати роботу на рік.

Впродовж 2010-2015 років педагогічний колектив станції юних натуралістів працював над науково-методичною проблемою: «Вдосконалення задатків та здібностей особистості шляхом творчої співпраці педагога з вихованцями на основі нетрадиційних форм і методів еколого-натуралістичного навчання» (рішення Методичної ради № 3 від 25.05.2010 р.). Зміст навчально-методичної та навчально-виховної роботи закладу був спрямований на реалізацію науково-методичної проблеми. Застосовувалися різні форми роботи: проводилися семінари-практикуми, інструктивно-методичні, індивідуальні та групові консультації, науково-практичні конференції, «круглі столи», творчі звіти керівників гуртків, творчих об’єднань, методичні наради тощо.

Накопичений багатий методичний матеріал, узагальнено досвід керівників гуртків і вихованців з різних напрямків еколого-натуралістичної діяльності. Досвід гуртків ботанічного, зоологічного, екологічного, краєзнавчого, декоративно-вжиткового напрямків систематично висвітлювався на міських телеканалах ТКС «Телеком-Сервіс» та «Акцент», на сторінках місцевої преси «Полісся», «Перекресток».

В 2015-2016 навчальному році розпочато роботу над єдиною методичною проблемою "Розвиток індивідуальних здібностей вихованців як складова реалізації диференційованого підходу до навчання та підвищення якості навчально-виховного процесу"