16.6.2024, 13:03
Навчально-дослідна земельна ділянка на станції юннатів в місті Шостка


Шосткинська міська станція юних натуралістів має навчально-дослідну земельну ділянку (НДЗД) загальною площею 0,45 га. Вона поділена на наступні відділки: квітково-декоративний – 0,15 га; дендрологічний – 0,20 га; лікарських рослин – 0,04 га; колекційний – 0,01 га; овочевих культур – 0,03 га; плодово-ягідних культур – 0,02 га; зоотваринницький – 25 м2Завідує НДЗД Несвітайло Тетяна Миколаївна, досвідчений педагог-біолог.


На навчально-дослідній земельній ділянці організується та проводиться робота з вихованцями за трьома освітніми рівнями, що враховують вікові особливості вихованців: 1 рівень – початковий, 2 – основний і 3 – вищий.

Початковий рівень передбачає роботу з дітьми від 6 до 10 років. Даний етап є підготовчим й включає набуття елементарних знань з навколишнього світу, й зокрема, рослинного, формування початкових практичних навичок роботи на земельній ділянці. Найбільш ефективними формами навчання для даної вікової категорії є заняття "у природі", заняття-ігри й заняття-подорожі. Під час таких занять педагог використовує у якості наочності рослини різних відділків навчально-дослідної земельної ділянки, включаючи таким чином усі органи чуття дитини й активно впливаючи на її емоційну сферу. Так, досить гарно зарекомендували себе заняття "Овочеві культури нашого краю", "Лікарські рослини Сумщини", "Рослини Червоної книги", "Сезонні зміни в рослинному світі", "Рослини-первоцвіти", "Плодові дерева і кущі" тощо.

Крім того, проводяться й практичні заняття, що включають розвиток елементарних навичок з обробітку земельних ділянок й користування робочим інвентарем. Це полив квітів, посів розсади та насіння у підготовлений ґрунт, видалення бур'янів. Для вихованців 9-10 років передбачається закладка нескладних короткотривалих дослідів й участь у Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології "Юний дослідник", що формує у дітей спостережливість, вміння робити висновки й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Тематика дослідів включає "Вивчення агротехнічних заходів по догляду за рослинами", "Квітковий годинник", "Сезонні зміни рослин", "Насіннєве розмноження однорічних і багаторічних рослин" тощо. За результатами проведених досліджень вихованці разом з керівником оформлюють звітні матеріали, пишуть реферати.

Робота з дітьми основного рівня більш спрямована на практичну й експериментально-дослідницьку роботу, участь в започаткованих педагогами закладу проектах, набуття спеціальних знань з певної тематики. Вихованці активно залучаються до суспільно-корисної праці на земельній ділянці з відпрацюванням агротехнічних заходів обробки ґрунту та догляду за рослинами. Організація дослідницької роботи включає планування досліду, його закладку, проведення спостережень та отримання результатів з їх наступною обробкою. 

 
На базі лікарського, квітково-декоративного, плодово-ягідного, дендрологічного, овочевого та колекційного відділків проводиться ряд біологічних дослідів:
 Фенологічні спостереження за сезонними змінами рослин.
 Введення в культуру красиво квітучих дикорослих рослин.
 Розмноження канни індійської насіннєвим способом.
 Вирощування саджанців ялівців, самшиту, туй шляхом живцювання.
 Створення банку даних та поширення сортів рідкісних та екзотичних рослин у колекційному відділку.
 Насіннєве розмноження однорічних і багаторічних рослин: під зиму та весняний.
 Вегетативне розмноження сортів ірису гібридного.
 Збільшення колекцій сортів квітково-декоративних рослин.
 Вирощування пряно-ароматичних рослин.
 Закономірності наслідування та мінливості забарвлення у сортів чорнобривців, посаджених поруч на одній ділянці.
 Вирощування плодових дерев і кущів з насіння.

За результатами виконаних дослідів вихованці гуртків ботанічного відділу оформлюють звіти для участі у Всеукраїнських науково-освітніх проектах і конкурсах "Плекаємо сад", "Рослини-радіопротектори", "Парад квітів біля школи", "Юннатівський зеленбуд", "Юний дослідник", "Дослідницький марафон".

Однією з форм роботи з дітьми в природі, й зокрема на навчально-дослідній земельній ділянці, є організація і проведення еколого-польової практики для вихованців гуртків закладу й учнів шкіл міста. Оскільки більшість навчальних закладів м. Шостки не мають навчально-дослідних земельних ділянок, тому залучення учнівських бригад для здійснення практичних і постановки дослідів є ефективною формою співпраці між позашкільним закладом і школою. 
 
В ході організації еколого-польової практики керівником намічаються основні завдання:
 Закріплення набутих теоретичних знань на гурткових заняттях і уроках біології;
 Оволодіння методів польових досліджень;
 Проведення самостійних спостережень;
 Вивчення та проведення агротехнічних заходів по догляду та вирощуванню рослин;
 Постановка дослідів.

Вищий рівень розрахований на учнів старшого шкільного віку і має в більший мірі профорієнтаційний характер. Основними формами занять вихованців є:
 Лабораторні заняття з постановки дослідів;
 Заняття-конференція;
 Заняття-захист експериментально-дослідницьких робіт за результатами поставлених дослідів;
 Лекції;
 "Круглий стіл";
 Постановка короткотривалих та довготривалих дослідів на базі відділків навчально-дослідної-земельної ділянки;
 Участь в реалізації проектів Шосткинської міської станції юних натуралістів "Рідкісні і малопоширені декоративні деревні рослини до парків і скверів м. Шостки", "Введення в культуру дикорослих зникаючих цілющих рослин Північно-Східного Полісся", "Вивчення, вирощування і розведення рослин радіопротекторної дії", створення циклу телепрограм і відеофільмів пізнавального напряму під назвою "Зелена лінія".

Результати поставлених дослідів доопрацьовуються спільно з педагогом-керівником, оскільки навіть набувши навичок самостійної роботи, отримані результати перевіряються вчителем аби запобігти грубим помилкам, спільно формуються висновки і готуються тези до конкурсу-захисту дослідницьких робіт в системі МАН.

Досить важливим під час виконання та написання дослідницьких робіт є співпраця з науковцями з вищих начальних закладів. Цьому сприяють зв’язки з Київським Ботанічним садом ім. акад. О.В. Фоміна Національного університету ім. Тараса Шевченка, й зокрема з науковими працівниками відділку "Інтродукції лікарських трав’янистих рослин”; доктором біологічних наук, провідним науковим співробітником сектору інтродукції трав’янистих рослин Григорієм Костянтиновичем Смиком, науковим співробітником Ботанічного саду Всеволодом Борисовичем Грабовським, кандидатом біологічних наук Меншовою Валентиною Олександрівною, керівником Шосткинського міського клубу садоводів-любителів "Первоцвіт", вченим агрономом Єрьоменко Людмилою Василівною.

Крім того, комплексна програма роботи на навчально-дослідній земельній ділянці включає природоохоронний та виховний напрямки. Виховний аспект діяльності передбачає участь у міських виставках-конкурсах ("Осінні дари полів і ланів Полісся", виставка до Дня міста, "З колекції сортів рослин, що вирощуються на навчально-дослідній земельній ділянці станції юних натуралістів", "Лікарські рослини-радіопротектори" тощо), проведення тематичних свят та ярмарків досягнень. З метою екологічного виховання та залучення до природоохоронної роботи плануються та організовуються наступні заходи: "День Довкілля", "День Землі", "Зелений паросток майбутнього", трудові операції з впорядкування квітників та територій, операції "Зелена аптека" (вирощування і збір сировини лікарських рослин), "Саджанець" (вирощування саджанців дерев та кущів з подальшим їх висаджуванням у парки і сквери міста та на шкільних територіях).