24.5.2024, 06:50

З метою відродження національної історичної і духовної культури, шанобливого ставлення до традиційних обрядів та народних звичаїв українського народу на станції юних натуралістів у вересні 1999 року силами педагогічного колективу закладу була створена кімната-музей народознавства ″Світлиця″.

Пошуково-народознавчу роботу по створенню експозиції започаткували педагоги закладу Корнієнко С.В., Дудченко І.В., Мова М.І., Несвітайло Т.М. В експозиції представлені предмети народного побуту, хатнього начиння та різноманітних знарядь праці.

Заслуговує на увагу колекція рушників і національного одягу з різних регіонів Сумщини і сусідніх областей. Експонати датовані 19 століттям та першою половиною 20 століття. Кількість експонатів становить понад 200 одиниць. Головна мета, з якою було створено кімнату-музей – не просто показати побут наших пращурів, а і їх гармонійне співіснування з природою.
 

Люди, відчуваючи себе складовим елементом природної екосистеми, не порушували своєю діяльністю динамічної рівноваги. Символами прогресу та добробуту в суспільстві були якість життя та збалансованість взаємин людства із середовищем, а не розвиток техніки та потужність промислового виробництва. На сьогоднішній день гармонія з природою, що складалась впродовж багатьох тисячоліть, порушена і виникла нагальна потреба вирішення проблем довкілля, в тому числі екологічної освіти людства.

Виховувати відповідальне ставлення до природи, формувати екологічний світогляд дітей – це основні цілі, які переслідують педагоги станції юних натуралістів. Тому було розроблено тематичний матеріал, де відображено екологічний побут наших предків.
 

Нині музей народознавства ″Світлиця″ приймає багато відвідувачів різної вікової категорії, починаючи від дітей дошкільного віку, учнів шкіл, батьків, вчителів та до людей похилого віку, яким пропонується цикл тематичних екскурсій: ″Екологічний побут українського народу часів 19 – початку 20 століття″, ″Звичаї і обряди Полісся″, ″Історія походження хлібних злаків і їх значення″. Робота по поповненню експозиції ″Світлиці″ триває.

До цього завдання залучаються всі бажаючі гуртківці станції юних натуралістів. За 2003–2005 роки кількість експонатів експозицій збільшилось на 20 одиниць, які залюбки надали вихованці закладу та їх батьки. Влітку 2004 – 2005 років під час проведення експедиційних походів до м. Новгород-Сіверського було організовано етнографічну експедицію по навколишнім селам і місту для збору старовинних експонатів. Ця робота продовжуеться кожного року, завдяки чому музейна екпозиція поповнюеться новими експонатами.

В ″Світлиці″ розгорнуто і експозицію ″Куточок бережливого ставлення до хліба″. Матеріали цієї експозиції були представлені на Всеукраїнський конкурс ″Музей хліба та куточок екологічного і бережливого ставлення до хліба″, за результатами якого шосткинські юннати отримали грамоту від національного еколого-натуралістичного центру за активну пропаганду економного і бережливого ставлення до хліба. 

Більш детально ознайомитись з екзпозиціями музею народознавства "Світлиця" Ви зможете завітавши до СЮН або переглянувши нашу фотогалерею.
 
Переглянути Положення про музей "Світлиця"