13.7.2024, 10:43
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ НАПРЯМ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення обласного етапу Всеукраїнського
еколого-натуралістичного походу “Біощит”
Серед масових натуралістичних заходів, які проводять школярі України, є чимало таких, що спрямовані на охорону та збагачення тваринного світу. Проте з поля зору юних натуралістів випадає велика група тварин, роль яких не можна недооцінювати.
Комплексна програма з охорони та практичного використання корисних комах під назвою еколого-натуралістичний похід “Біощит”. Реалізується з залучення учнів до роботи з дослідження та впровадження в практику роботи біологічних методів захисту лісу, саду та сільськогосподарських культур від шкідників. Відповідно до мети завданнями програми є:
- поширення знань з біології корисних безхребетних, їх ролі в екосистемах, методах охорони та раціонального використання;
- пропаганда ролі безхребетних у регуляції чисельності шкідливих комах, запиленні рослин, ґрунтоутворювальному процесі тощо;
- збирання та систематизація даних про господарства, які запроваджують біологічні методи захисту рослин; популяризація передового досвіду з зазначеної тематики;
- залучення дітей та учнівської молоді до розроблення біологічних методів захисту рослин, охорони корисних видів безхребетних, створення сприятливих умов для їх існування.
У рамках походу “Біощит” проводяться такі операції:
1.Операція “Мурашка”.
Мета операції - сприяння більш широкому застосуванню біологічних методів захисту лісу та підвищення його продуктивності шляхом охорони корисних мурашок.
2.Операція “Реміза”.
Мета - підвищення стійкості лісових насаджень шляхом комплексних біологічних лісозахисних заходів.
3.Операція “Джміль”.
Мета - ефективне використання диких комах-запилювачів для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
4.Операція “Махаон”.
Мета - охорона рідкісних видів безхребетних.
Запропоновані рекомендації базуються на останніх досягненнях науки в галузі вивчення корисних комах.

УЧАСНИКИ ПОХОДУ
У поході беруть участь учні, вихованці, студенти загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, районних та міських еколого-натуралістичних центрів, будинків і палаців дитячої творчості, учнівські лісництва, загони “зелених патрулів.

УМОВИ ПОХОДУ
Основні показники звітності за наслідками роботи в рамках походу.
Пропагандистська робота щодо корисної ролі безхребетних у природі та господарській діяльності людини, формування дбайливого ставлення до корисних комах, їх охорони: кількість проведених бесід, лекцій, тематичних вечорів; виготовлених і розповсюджених плакатів, листівок, буклетів; виступів у пресі, на радіо, телебаченні; проведених семінарів; виставок; підготовлених і виданих методичних матеріалів (Оригінали рекламних і методичних матеріалів мають додаватися).
Кількість учнівських об’єднань: шкільних лісництв, учнівських бригад, обсяг виконаної ними роботи в рамках операцій; результати роботи секцій охорони корисних комах.
У рамках операції “Мурашка”:
- проведення інвентаризації і паспортизації комплексів мурашників, створення схем їх розміщення на територіях підприємств лісового господарства, підготовка документації на комплекси гнізд по областях, районах тощо;
- охорона мурашників. Кількість закріплених за учнівськими об’єднаннями і шкільними лісництвами комплексів мурашників, кількість огороджених мурашників, встановлення аншлагів, інші заходи щодо захисту мурашників;
- біотехнічні заходи. Покращання умов існування корисних мурашок у лісі (прочистка, освітлення гнізд), вивіз мурашників з лісосік. Контроль за станом мурашників у зонах масового відпочинку та районах промислового забруднення.
У рамках операції “Реміза”:
- організація реміз. Кількість реміз, в яких проводиться основний комплекс заходів;
- біотехнічні заходи. Підтримання реміз у функціональному стані і створення в них умов для розвитку різних корисних тварин;
- охорона реміз. Закріплення реміз за учнівськими об’єднаннями і шкільними лісництвами, огородження, встановлення аншлагів. Контроль за станом реміз;
- проведення охоронних заходів з іншими комахами-ентомофагами (золотогузки, туруни та ін.)
У рамках операції “Джміль”:
- проведення інвентаризації і паспортизації колоній і місць перебування диких запилювачів (поодинокі бджоли, джмелі);
- розробка системи охорони корисних болонокрильців. Контроль за використанням пестицидів і добрив. Контроль за станом місць перебування корисних болонокрильців;
- біотехнічні заходи. Встановлення штучних гніздівель для джмелів, поодиноких бджіл, ос;
- організація системи резерватів для корисних болонокрильців;
- використання медоносних бджіл для запилення сільськогосподарських рослин, саду.
У рамках операції “Махаон”:
- проведення інвентаризації та паспортизації місць перебування та конкретних знахідок рідкісних і зникаючих видів комах;
- розробка конкретних заходів з охорони рідкісних і зникаючих видів;
- контроль за дотриманням правил відшукування рідкісних видів.
Застосування заходів адміністративного та іншого покарання за нанесення шкоди рідкісним видам або місцям їх перебування;
- організація заказників для охорони рідкісних видів;
- об’єднання ентомологів-любителів у клуби при місцевих радах УТОП.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Штаби з організації еколого-натуралістичного походу “Біощит” за наслідками роботи учнівських колективів щорічно надсилають матеріали, що відображають кращий досвід роботи, до 1 жовтня поточного року на адресу: 40007, м.Суми, вул. Августовська 14-а, обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, еколого-натуралістичний відділ.
Підсумки роботи оцінюються за такими показниками:
- агітаційно-пропагандистська робота серед населення;
- організаційно-масова робота;
- робота в рамках операції “Мурашка”;
- робота в рамках “Реміза”;
- робота в рамках “Джміль”.
Участь у поході шкільних лісництв, гуртків юннатів та інших учнівських об’єднань оцінюється окремо по кожній операції.
До звіту необхідно включити відомості про кращі учнівські об’єднання і про найбільш активних учасників операції в місті, районі та про підсумки роботи шкільних лісництв і натуралістичних гуртків.
До звіту додається зведена інформація про паспортизовані протягом року комплекси мурашників.
За підсумками року кращі учнівські об’єднання та окремі учасники нагороджуються путівками до Всеукраїнського табору “Юннат” та грамотами обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

ФІНАНСУВАННЯ ПОХОДУ
Витрати на проведення еколого-натуралістичного походу “Біощит” та нагородження переможців відповідно несуть місцеві органи управління освіти, організації товариств охорони природи.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції
“Птах року”

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
«Птах року» - щорічна природоохоронно-пропагандистська акція.
Щорічно птахом року обирається один з видів, на охорону якого слід звернути увагу в першу чергу.
Птахом 2011 року Українське товариство охорони птахів оголосило синицю блакитну (Parus caeruleus).
МЕТА АКЦІЇ
Привернути увагу юннатівської молоді до проблеми охорони птахів та їх природних біотопів шляхом поширення знань та пропаганду охорони певного виду птахів.
У завдання акції входить також збір інформації про сучасне поширення та чисельність птахів, які все ще є звичними в межах України, але скорочується їх чисельність в інших частинах ареалу, або перебувають у несприятливому становищі через нераціональне використання певних біотопів.
Водночас з поширенням знань про птаха проводиться пропаганда практичних заходів з охорони виду.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ
До участі в акції запрошуються учнівські колективи загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, громадські дитячі та молодіжні об'єднання екологічного спрямування.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ В МЕЖАХ АКЦІЇ
- організаційна робота: кількість учасників в усіх заходах, присвячених птаху року;
- масово-агітаційна та пропагандистська робота про роль птаха в природі і господарській діяльності людини, дбайливе ставлення до птахів, їх охорону; проведення відповідних бесід, лекцій, видання буклетів, листівок, плакатів, здійснення виступів у пресі, на радіо, телебаченні;
- різноманітність заходів, присвячених птаху року: тематичні заняття, тиждень “Птах року”, конкурси, змагання тощо;
- заходи щодо охорони конкретних видів птахів і місць їх мешкання.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Матеріали про участь в акції “Птах року” надсилаються до 1 жовтня поточного року на адресу: м. Суми, 40007, Августовська, 14-а, обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, еколого - натуралістичний відділ.
За поданням оргкомітету кращі учасники (колективи) заохочуються цінними подарунками та путівками до Всеукраїнського табору “Юннат” Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного етапу Всеукраїнського науково-освітнього проекту “Мікроскопічні водорості - показники екологічного стану довкілля”

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (відділ фікології) та Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України з 2008 по 2011 рр. оголошують науково-освітній проект “Мікроскопічні водорості - показники екологічного стану довкілля”. Проект спрямований на розроблення наукової теми Інституту ботаніки “Різноманіття водоростей України”.

МЕТА ПРОЕКТУ
- отримання учнівською молоддю навичок самостійної науково-дослідницької роботи;
- ознайомлення учнів з основними видами водоростей України та отримання навичок у зборі, визначенні та гербаризації матеріалу;
- оволодіння методиками вивчення видової різноманітності та встановлення видового складу водоростей досліджуваної місцевості;
- ознайомлення учнів із методами досліджень водоростей різних екологічних груп (планктону, бентосу, перифітону, нейстону, едафітону та аерофітону).

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
- встановлення меж території, що буде вивчатись та її фізико-географічна характеристика;
- проведення експедицій за встановленими маршрутами з метою виявлення видів-індикаторів;
- збір альгологічного матеріалу (проб та зразків), які є індикаторами забрудненості води;
- виявлення факторів, які впливають на зникнення чи присутність тих чи інших груп водоростей;
- оформлення звіту з виконаної роботи.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
Робота має складатися зі вступу, основної частини, висновків і списку використаних джерел. Слід також передбачити поділ основної частини на окремі блоки.
У вступній частині необхідно висвітлити такі позиції: актуальність теми, визначення проблеми, мета та завдання, дослідження.
В основній частині необхідно передбачити такі блоки: “Результати” (факти, явища, описи), “Обговорення” (гіпотези), “Матеріали і методи”.
Висновки мають формуватися у відповідності до завдань дослідження на підставі наведених фактів і доказів. Рекомендується наводити висновки не загальним списком, а за окремими позиціями, кожний з нового рядка. Наприклад: “встановлено, що...” або “обґрунтовано зв'язок...” тощо.
Список джерел повинен включати всі джерела інформації – (монографії, збірники, статті), на які є посилання в тексті.
Усі цифрові і подібні їм матеріали рекомендується
зводити в таблиці, складні описи ілюструвати рисунками, картами або графіками. Таблиці та ілюстрації повинні мати свою нумерацію, підписи (напр., “Рис. 1. Розподіл...”; “Табл. 1. Види...”) та посилання на них в тексті.

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ
До участі в обласному етапі Всеукраїнського науково-освітнього проекту “Мікроскопічні водорості - показники екологічного стану довкілля” залучаються учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, студенти природничих факультетів вищих навчальних закладів.

КЕРІВНИЦТВО ПРОЕКТОМ
Керівництво обласним етапом Всеукраїнського науково-освітнього проекту “Мікроскопічні водорості - показники екологічного стану довкілля”, підведення підсумків та визначення переможців здійснює оргкомітет та конкурсна комісія, до складу яких залучаються науково-педагогічні працівники закладів освіти та академічних установ.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Конкурсні роботи на обласний етап учасники проекту надсилають щорічно до 1 листопада.
Переможці обласного етапу науково-освітнього проекту нагороджуються грамотами Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоді.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
На основі узагальнених даних будуть підготовлені колективні наукові публікації до різних фахових видань.

ФІНАНСУВАННЯ
Фінансування експедицій, екскурсій, походів та інших заходів у рамках науково-освітнього проекту здійснюється за рахунок місцевих бюджетів і залучених коштів.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного етапу Всеукраїнського дитячого конкурсу
„Джміль та Бджілка”

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З метою активізації пізнавальної та творчої діяльності дітей та учнівської молоді проводиться щорічний Всеукраїнський дитячий конкурс "Джміль та Бджілка".
Всеукраїнський дитячий конкурс "Джміль та Бджілка" проводиться Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Інститутом бджільництва УААН та дитячим журналом "Вулик".

МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
- формування реалістичних знань, без яких неможливе оволодіння систематизованими знаннями;
- розвиток пізнавальних інтересів і спостережливості, прагнення пізнати рідну природу, її красу;
- формування екологічної культури особистості, виховання дбайливого ставлення до природи;
- естетичний розвиток особистості, формування естетичного смаку, бажання створювати красу навколо себе;
- активізація творчої діяльності дітей.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
До участі в конкурсі залучаються діти віком від 5 до 12 років, дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, еколого-натуралістичні центри, станції юних натуралістів.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Використовуючи різноманітні форми ознайомлення дітей з природою (цільові прогулянки в природу, екскурсії до саду, квітника, на навчально-дослідну ділянку тощо), вихователі, вчителі залучають дітей до участі в конкурсі.
Конкурсом передбачені завдання для певної пори року.
Улітку проводиться робота щодо спостереження за поведінкою бджіл і джмелів: в яку погоду комахи відвідують квіти, які квіти частіше відвідуються бджолами та джмелями, скільки часу затримується комаха на квітці, скільки разів прилітають комахи на одну й ту ж квітку і т. д.).
Восени проводяться спостереження, коли комахи-запилювачі зникають з квітів (вказати погоду та точну дату останньої зустрічі джмелів та бджіл на квітах).
Узимку слід зайнятися творчою роботою:
знайти прислів'я, приказки, народні вислови про бджіл і джмелів;
написати власний вірш, оповідання, казку, байку з життя бджіл і джмелів;
згадати літні й осінні спостереження та намалювати бджіл і джмелів;
оформити ребуси, загадки та кросворди на відповідну тематику;
зробити власними руками поробки за темою конкурсу. Навесні провести спостереження, коли джмелі та бджоли вперше з'являються на квітах (вказати погоду та дату першої зустрічі).

КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ
Керівництво конкурсом "Джміль та Бджілка", підведення підсумків і визначення переможців здійснює оргкомітет і конкурсна комісія, до складу яких залучаються представники управління освіти і науки облдержадміністрації, еколого-натуралістичного відділу обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, фахівці в цій галузі.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Учасники конкурсу за наслідками роботи оформляють звіти, альбоми, фоторепортажі або готують інші матеріали (вірші, казки, оповідання, результати спостережень у природі, вироби з природного матеріалу тощо).
Матеріали конкурсу надсилаються до обласного оргкомітету до 1 березня поточного року на адресу: 40007, м. Суми, вул. Августовська, 14-а, обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, тел. (0542) 33-11-85, 62-61-51.
Найактивніші учасники конкурсу нагороджуються грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації, безкоштовними путівками до Всеукраїнського табору "Юннат" (м. Київ) - для дітей 11-12 років або безкоштовною річною передплатою на дитячий журнал "Вулик" - для дітей від 5 до 10 років, а також пам'ятними подарунками від Інституту бджільництва УААН.

ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ
Витрати на проведення заходів у рамках конкурсу здійснюються за рахунок місцевих бюджетів і залучених коштів.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього озеленення навчальних закладів
"Галерея кімнатних рослин"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду „Галерея кімнатних рослин" (далі-конкурс) проводиться з метою залучення дітей та підлітків до роботи з озеленення та благоустрою території, формування екологічної культури особистості, активізації пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності учнів, покращання внутрішнього озеленення загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.
Завданнями конкурсу є:
- створення колекцій кімнатних рослин, збагачення їх видового складу;
- приведення куточків живої природи до вимог Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
- підготовка та реалізація проектів озеленення приміщень, ландшафтного дизайну територій навчальних закладів;
- виявлення, підтримка та пропагування кращого досвіду роботи з внутрішнього озеленення навчальних закладів.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
Для участі в конкурсі запрошуються учнівські і педагогічні колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Конкурс проводиться щорічно.
Матеріали конкурсу надсилаються обласному оргкомітету до 1 листопада поточного року на адресу: 40007 м. Суми, вул. Августовська, 14-а, обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
Для участі в конкурсі надсилаються такі матеріали:
- звіти про проведену роботу;
- відео- та фотоматеріали, стенди, планшети, макети;
- проекти з озеленення, фітодизайну та ландшафтному дизайну;
- інші матеріали, зміст яких відповідає меті та завданням конкурсу;
- інформація про колектив і його керівника.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
- змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів;
- розкриття змісту роботи та її результати;
- новизна і творчі знахідки;
- наявність фото- і відеоматеріалів;
- участь учнів і вихованців в озелененні.

КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ
Безпосереднє керівництво конкурсом-оглядом та визначення переможців здійснює Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Переможці заочного конкурсу-огляду внутрішнього озеленення загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів нагороджуються грамотами Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Умови
проведення Всеукраїнського тижня юних раціоналізаторів і винахідників "Природа – людина – виробництво - екологія"

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Всеукраїнський тиждень юних раціоналізаторів та винахідників "Природа – людина – виробництво - екологія" проводиться Міністерством освіти і науки України спільно з Національною академією наук та Національним еколого-натуралістичним центром з метою підтримки обдарованої молоді, підготовки її до активної професійної та громадської діяльності.
Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань:
- виявлення кращого досвіду науково-практичної та експериментальної діяльності;
- підтримка та розвиток науково-технічного винахідництва та раціоналізаторства серед учнівської та студентської молоді;
- залучення молоді до раціоналізаторства та винахідництва, спрямованих на удосконалення техніки, розробку екологічно обґрунтованих технологій;
- пропаганда досягнень в галузі науки і техніки;
- задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні;
- формування екологічної культури особистості.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
Тиждень юних раціоналізаторів та винахідників "Природа – людина – виробництво - екологія" проводиться щороку в два етапи:
- І етап - листопад – грудень (на базі обласних центрів, будинків еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцій юних натуралістів);
- II етап - січень-лютий (на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Для проведення Тижня на всіх етапах створюються оргкомітети та експертні групи. Їх склад затверджується відповідними органами управління освітою.

УЧАСНИКИ ЗАХОДУ
До участі в заході запрошуються студенти природничих факультетів вищих навчальних закладів, учні, вихованці загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, які мають досвід пошуково-практичної та експериментальної роботи, результати у галузі винахідництва і раціоналізаторства.
Для участі в I етапі необхідно подати до 15 грудня 2011 року заявку на адресу оргкомітету: 40007, м. Суми, вул. Августовська, 14-а, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Учасники мають право брати участь в роботі однієї або кількох секцій. Результати їх участі зараховуються по кожній секції окремо.

ВИМОГИ ДО ЕКСПОНАТІВ (РОБІТ)
Відповідно до профілю секцій за 15 днів до початку проведення заходу надсилаються:
- попередні заявки на участь;
- текст стендової доповіді українською мовою (обсяг до 3-х сторінок машинопису, інтервал 1,5, формат А4), таблиці, схеми, паспорт експонатів,
- свідоцтва на винаходи (за їх наявності);
- науково-дослідницькі роботи (обсяг роботи не більше 25 сторінок друкованого матеріалу);
- експонати, що подаються для презентації, повинні бути оформлені у вигляді діючих механізмів, приладів та пристроїв, моделей, стендів або відеоматеріалів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ:
- аргументація вибору теми дослідження 10 балів
- рівень самостійності (частка особистого внеску у подану роботу) 10 балів
- рівень новизни 8 балів
- наявність у роботі інформації про аналоги 3 бали
- доцільність, якість використання наочних матеріалів 8 балів
- чіткість, логічність, лаконічність викладення матеріалу 3 бали
- ступінь суспільної корисності 8 бали
- творчий підхід 8 балів
- науковість, повнота розкриття теми 8 балів
- ступінь ефективності отримання споживачем корисного
результату при практичному використанні розробки 8 балів
- екологічна доцільність (обґрунтування) теми 3 бали
Додаткові бали:
- 5 балів - за впровадження розробки у виробництво за наявності свідоцтва
про раціоналізаторську пропозицію;
- 10 балів - за наявність заявки на винахід;
- 15 балів - за наявність патенту на винахід.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Захист наукової роботи чи винаходу носить особистий характер. Визначає переможців експертна група. Склад експертної групи з винахідництва та раціоналізаторства виголошується на відкритті Тижня.
Експертна група складається з висококваліфікованих. фахівців, практикуючих викладачів спеціалістів державних установ в галузі винахідництва та раціоналізаторства. Затвердження складу даної групи належить до компетенції Оргкомітету. З числа експертів обирається Голова комісії.
Переможці серед авторських науково-технічних досягнень визначаються за такими номінаціями:
- за неординарну творчу розробку (оригінальність, цікавий інноваційний підхід);
- за високу прикладну спрямованість;
- за науковий рівень.
У Всеукраїнському тижні юних раціоналізаторів та винахідників визначаються абсолютні переможці, а також переможці за окремими номінаціями. Переможці нагороджуються призами, відповідними Грамотами Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, почесним знаком "Творець" та Дипломами НЕНЦ, безкоштовною передплатою на науково-популярні журнали для молоді "Колега", "Паросток".

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
“Юний селекціонер”

МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
Мета конкурсу: виховання екологічної культури та культури праці, створення умов для творчого самовдосконалення, підготовка учнівської молоді до навчання у вищих учбових закладах.
Завдання конкурсу: створення банку даних про поширення сортів і гібридів сільськогосподарських культур (у тому числі трансгенних) у регіонах, ознайомлення з досягненнями сучасної селекції та генетики, оволодіння технікою селекційного процесу (виведення нових сортів за завданнями вчених НДІ, вищих навчальних закладів), проведення випробування перспективних сортів і гібридів вітчизняної та зарубіжної селекції, ознайомлення з сучасними технологіями вирощування насіння сільськогосподарських культур.

КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ
Керівництво обласним етапом Всеукраїнського конкурсу “Юний селекціонер”, підведення підсумків, визначення переможців здійснює оргкомітет та конкурсна комісія, до складу яких залучаються працівники управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
До участі в конкурсі залучаються учні, вихованці загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів.

ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Учасники обласного етапу заочного туру за наслідками роботи оформляють звіти, щоденники дослідницької роботи, а також колекції та гербарії.
Кожна робота повинна включати схему та методику проведення досліду.
Для розкриття змісту, дослідна робота повинна супроводжуватись фотографіями, слайдами, відеозаписами та іншими ілюстраційними матеріалами.
До матеріалів повинні необхідно додати інформацію про учасника конкурсу.
Матеріали про проведення конкурсу “Юний селекціонер” надсилаються на адресу: 40007, м. Суми, вул. Августовська, 14-а, обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю до 1 листопада поточного року.

ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ
Конкурсні матеріали аналізуються і оцінюються оргкомітетом і журі конкурсу.
Основними критеріями при оцінці робіт є:
актуальність, повнота розкриття теми, методика ведення експерименту, аргументованість висновків з урахуванням власного внеску дослідника, наявність колекцій, гербаріїв, фотографій тощо, якість інформативних матеріалів, наявність екологічного обґрунтування, практичне значення, відгук наукових установ.

ВИЗНАЧЕННЯ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Оргкомітетом щорічно підводяться підсумки конкурсу. За поданням журі кращі учасники нагороджуються грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації, обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю та цінними подарунками. Матеріали переможців II етапу направляються для участі в III етапі Всеукраїнського конкурсу. Переможці заочного туру Ш етапу запрошуються на очний тур, під час якого проводиться індивідуальний захист робіт та виконання конкурсних завдань.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства “Юний дослідник” (9 – 11 років)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства «Юний дослідник» (далі - Конкурс) проводиться з метою залучення учнів 9-11 років до експериментально-дослідницької роботи з природознавства.

МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
- виявлення та підтримка учнів 9-11 років, що виявили здібності до експериментальної та дослідницької роботи в галузі біології (природознавства);
- залучення учнів початкової та середньої (5-6 класи) ланки загальноосвітніх навчальних закладів до проведення експериментально-дослідницької роботи з різних напрямів біології (природознавства);
- підвищення ефективності експериментальної еколого-натуралістичної роботи з учнями 9-11 років;
- розвиток та удосконалення вмінь ведення фенологічних спостережень;
- формування первинних екологічних знань;
- створення умов для творчої самореалізації учнів;
- формування пізнавальних, морально-естетичних цінностей.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
До участі в конкурсі запрошуються учні 4-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці відповідного віку позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування, які виявили бажання займатися експериментально-дослідницькою роботою в галузі біології (природознавства).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ
Конкурсні матеріали подаються державною мовою. Для участі в Конкурсі претендент подає опис експериментально-дослідницької роботи, в якому зазначається тема, мета, місце та строки, схема, результати проведення дослідження, їх статистична обробка, висновки (рекомендована тематика експериментально-дослідницьких робіт додається).
Обсяг науково-дослідницької роботи - не більше 10 аркушів. Роботи мають бути виконані відповідно до вимог щодо оформлення науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Матеріали подаються на паперових та магнітних носіях.
До участі в фінальному етапі Конкурсу допускаються роботи, визнані переможцями та призерами обласного етапу.
Для більш ефективного висвітлення результатів дослідження роботи можуть бути ілюстровані фотоматеріалами, малюнками, картами маршрутів тощо.

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ
Конкурсом передбачено проведення учнями експериментально-дослідницької роботи з таких напрямів: “Я і природа”, “Рослини навколо нас”, “Тваринний світ”, “Охорона здоров’я”, “Народознавство, краєзнавство”.
Конкурс проводиться щорічно у три етапи: І етап – районний, міський (березень), ІІ етап – обласний (квітень), ІІІ етап – всеукраїнський (травень).
Протоколи підведення підсумків районних етапів та роботи переможців надсилаються на адресу оргкомітету обласного етапу не пізніше 1 квітня 2012 року: 40007, м. Суми, вул. Августовська, 14-а, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Довідки за телефонами: 33-11-85, 62-61-51.

ВИЗНАЧЕННЯ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Переможці визначаються у кожному напрямі. Переможці обласного етапу конкурсу нагороджуються грамотами Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Переможці всеукраїнського етапу конкурсу запрошуються для участі в очному турі для презентації та захисту робіт.

ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ
Витрати на підготовку конкурсних робіт у рамках конкурсу здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та залучених коштів.
ДОДАТОК

Рекомендована тематика
експериментально-дослідницьких робіт

Рекомендована тематика експериментально-дослідницької роботи з учнями у віці 9-11 років визначається відповідно до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів різної форми власності (“Я і Україна”, “Природа і суспільство”, “Основи здоров’я”, “Природознавство”, “Християнська етика”) та програм для творчих учнівських об'єднань еколого-натуралістичного напряму, рекомендованих МОН України (лист від 09.12.2003 р. № 1/11-5131).
І. “Я і природа”
- Досліди на визначення якості та стану води.
- Дослідження різних типів ґрунту.
- Визначення глибини зволоження ґрунту в залежності від його складу.
- Властивості вітру та їх використання людиною.
- Установлення залежності між висотою стояння сонця на стан об’єктів природи.
- Сезонні фенологічні спостереження.
- Дослідження зв’язку між тваринним та рослинним світом.
- Дослідження причин забруднення оточуючого середовища.
- Дослідження води - середовища існування живих організмів.
- Вивчення взаємозв’язків компонентів ландшафту.
ІІ. “Рослини навколо нас”
- Дослідження умов проростання рослин.
- Розмноження рослин різними способами.
- З’ясування значення вітру для рослин.
- Рослинний годинник.
- Дослідження пристосувань рослин для захисту.
- Залежність між станом ґрунту та розвитком рослин.
- Знайомство з рослинами, що живуть у воді (прибережній зоні).
ІІІ. “Тваринний світ”
- Дослідження кормової бази для тварин куточку живої природи.
- Досліди на визначення гостроти зору нюху, слуху у тварин.
- Дослідження орнітофауни своєї місцевості.
- Вивчення зимуючих птахів своєї місцевості.
- Дослідження дафнії в умовах куточка живої природи.
- Спостереження та дослідження молюсків.
- Дослідження сезонних змін видового складу птахів своєї місцевості.
- Дослідження пристосувань тварин до життя в природі.
- Дослідження сезонних змін у житті тварин ( дикої природи, живого куточку).
- Дослідження умов утримання акваріумних рибок.
ІV. “Охорона здоров’я”
- Дослідження та вивчення лікарських рослин.
- "Як потрапили до нашого організму мікроби".
- Дослідження біологічних ритмів людини та їх впливи на самопочуття людини.
- Дослідження зубної пасти на стан зубів.
- Дослідження впливу домашніх тварин на самопочуття та емоційний стан людини.
V “Народознавство, краєзнавство”
- Перевірка народних прикмет.
- Тварини у творчості українського народу.
- Рослини - символи України.
- Рослини та тварини в українській символіці.
- Календарні свята та обряди українського народу .
- Застосування рослин у національній кухні свого регіону.
- Вивчення історії формування ландшафту свого краю.
- Рослини та тварини біблійних сюжетів.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції
“Зелений паросток майбутнього”

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Обласний етап Всеукраїнської акції “Зелений паросток майбутнього” спрямований на поліпшення стану довкілля, озеленення та благоустрій населених пунктів та прилеглих територій, очищення акваторій, збереження природоохоронних територій, заповідних та інших особливо цінних об'єктів, здійснення екологічного виховання та, зокрема, формування в юних громадян таких якостей, як почуття соціальної відповідальності, небайдужості, прагнення до активних дій у впорядкуванні та оздоровленні довкілля.
Акцією передбачені заходи:
- упорядкування та благоустрій територій довкола навчальних закладів, вулиць міст, сільських населених пунктів засобами «трудових десантів»;
- операції з прибирання та вивезення сміття, ліквідації стихійних сміттєзвалищ;
- очищення та впорядкування водних джерел і прибережних смуг;
- прибирання парків, скверів, зелених насаджень у населених пунктах та їх околицях;
- збереження природно-заповідних та інших особливо цінних об'єктів.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ АКЦІЇ
Акція проводиться за напрямами: операція “Чисте подвір’я”, операція “Жива
зелена хвиля подвір'я”, операція “Лісам, паркам, скверам - бути чистими”, операція “Чисті прибережні смуги - живі водні плеса і джерела”.

Операція «Чисте подвір'я»
Організація та проведення прибирання, впорядкування, очищення від сміття, різних відходів територій дворів, біля дому, навчального закладу, застосування попереджувальних заходів виховного впливу до в