17.4.2024, 04:53
Корнієнко Сергій ВолодимировичП.І.Б.: Корнієнко Сергій Володимирович
Освіта:Вища, курський педагогічний інститут.
Місце роботи: Шосткинська міська станція юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області
Посада: Директор, керівник гуртка
Стаж роботи в позашкільному закладі: 25 років.

Авторська програма з еколого-натуралістичної позашкільної освіти

Гуртка "Юні знавці рослин"

Початковий рівень навчання

2 роки навчання

Віковий контингент вихованців: 7 -10 років

Навчальна програма "Юні знавці рослин"

 

Навчальна програма "Юні знавці рослин" спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках початкового освітнього рівня. Програма розрахована на учнів 1-4-х класів загальноосвітніх шкіл.

Мета програми: ознайомити дітей з рослинним світом, дати поняття про рослини як живі організми та їх життєві форми, вивчити сезонні зміни в житті рослин, розповсюдження в світі та їх видове різноманіття; розвивати практичні навички ведення фенологічних спостережень, догляду за рослинами; виховувати екологічну культуру та бережливе ставлення до природи рідного краю.    

Програмою передбачено виконання таких завдань:

 • засвоєння вихованцями початкових знань про рослини та їх значення в житті природи і людини;
 • виробляти практичні вміння вести спостереження за рослинами, навчити проводити найпростіші дослідження;
 • розвивати творчі здібності;
 • формування наукового світогляду, а також загальнолюдських духовних цінностей, патріо­тичне, трудове й екологічне виховання;
 • застосування сучасних технологій навчання.

Серед основних дидактичних принципів при створенні програми враховано принципи:

 • науковості й доступності;
 • свідомості й активності;
 • наочності;
 • системності;
 • розвивального і виховального навчання;
 • зв'язку навчання з життям.

Програма передбачає навчання впродовж двох років. Перший рік – 4 год. на тиждень (144 год. на рік), другий рік навчання – 4 год. на тиждень (144 год. на рік). При необхідності керівником гуртка можуть вноситись зміни щодо збільшення кількості годин на тиждень до 6 (216 годин на рік). 

Екологізація змісту програми сприяє формуванню у вихованців всебічного сприйняття природи, зокрема рослинного світу, вміння бачити взаємозв’язки всіх складових природи, суспільства та довкілля, а також формування відповідального ставлення до природи і готовності до її охорони.

Форми і методи занять: кожний розділ програми передбачає обов’язковий зв'язок теоретичних знань із безпосереднім спілкуванням з природою та рослинним світом шляхом організації і проведення екскурсій, спостережень, практичних робіт. Після вивчення кожної теми рекомендовано проводити підсумкові заняття із застосуванням гри та тестування.

У разі необхідності в установленому порядку керівник гуртка може вносити зміни щодо структури та змісту навчального матеріалу, розподілу годин на вивчення окремих тем.

 

Освітній рівень початковий, перший рік навчання

Навчально-тематичний план

№ з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Вступ

2

2

4

2.

Рослини – джерело життя на Землі

8

4

12

3.

Рослини – джерело продуктів харчування

12

14

26

4.

Цілющі властивості рослин

14

12

26

5.

Сезонні явища в житті рослин

20

22

42

6.

Ріст і розвиток рослин

16

16

32

7.

Підсумкове заняття

2

2

Всього

74

70

144

 

 

 

Зміст програми

1. Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Рослини – живі організми.

Екскурсія до навчально-дослідної земельної ділянки.

2. Рослини – джерело життя на Землі (12 год.)

Теоретична частина. Рослини – легені планети. Роль  рослин  в утворенні ґрунтів та їх розповсюдження на планеті. Вплив рослин на клімат. Взаємозв’язок місць поширення рослин з розселенням людей.

Практична частина. Вивчення складу поживного шару ґрунту. Виділення кисню листям елодеї при природному освітленні.

 

3. Рослини – джерело продуктів харчування (26 год.)

Теоретична частина. Рослини – перша ланка ланцюга живлення. Плодово-ягідні рослини. Овочеві рослини. Зернові культури. Дикорослі їстівні рослини. Переробка рослин на продукти харчування.

Практична частина. Визначення видового складу овочевих і фруктових культур. Підготовка експонатів до участі у виставці врожаю. Збір та заготівля насіння овочевих і квіткових культур. Виготовлення колекції насіння зернових та овочевих культур краю. Замальовка овочів та фруктів за вибором. Конкурсна програма "Свято врожаю".

Екскурсія до міського краєзнавчого музею, експозиція "Природа рідного краю".   

 

4. Цілющі властивості рослин (26 год.)

Теоретична частина. Лікарські рослини та їх використання. Розповсюджені трав’янисті лікарські рослини своєї місцевості. Лікарські дерева і кущі. Вирощування лікарських рослин на ділянці. Кімнатні лікарські рослини. Охорона лікарських рослин. Правила збору та заготівлі лікарських рослин.

Практична частина. Фітобар "Зелена аптека". Замальовка лікарських рослин за вибором. Облаштування зеленого куточка "Ліки на підвіконні". Робота з гербарієм та сировиною лікарських рослин. Екологічна гра "Народний лікар".  

Екскурсія до "Зеленої аптеки".

 

5. Сезонні явища в житті рослин (42 год.)

Теоретична частина. Підготовка рослин до зими, листопад. Пристосування хвойних рослин до зимівлі. Способи зимування рослин. Вічнозелені рослини. Насіння і плоди рослин, що годують птахів взимку. Захист рослин від морозів взимку. Особливості догляду за кімнатними рослинами взимку. Весняні ознаки пробудження рослин. Квітування вітрозапильних дерев і кущів. Рослини-первоцвіти.    

Практична частина. Фенологічні спостереження за рослинами у природі. Замальовка зимових плодів дерев і кущів. Визначення дерев за корою взимку. Екологічна акція "Годівничка" для пернатих саду. Участь в екологічній акції "Новорічно-різдвяний букет замість ялинки". Екологічна гра "Мандри вічнозеленим світом".  Закладання досліду з вирощування розсади квіткових і овочевих рослин. Фенологічні спостереження за рослинами-первоцвітами на НДЗД. Замальовка весняних рослин. 

Екскурсія до міського парку взимку. Екскурсія до весняного лісу.

 

6. Ріст і розвиток рослин (32 год.)

Теоретична частина. Умови зростання рослин. Значення підживлення рослин. Світлолюбні та тіньовитривалі рослини. Вологолюбні й посухостійкі рослини. Морозостійкі та теплолюбні рослини. Особливості посадки рослин та висіву насіння. Способи розмноження рослин. Особливості догляду за рослинами у відкритому ґрунті.

Практична частина. Правила посадки дерев і кущів. Участь в екологічній акції "Посади дерево". Правила висіву насіння квіткових і овочевих рослин у відкритий ґрунт. Висадження розсади квіткових і овочевих рослин у відкритий ґрунт. Закладання досліду з живцювання рослин. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком висаджених рослин. Правила пересадки та розмноження кімнатних рослин. Догляд за рослинами на НДЗД.

 

 

7. Підсумкове заняття (2 год.)

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи, проведення гри-змагання юних знавців рослин.     

 

Прогнозований результат

Вихованці повинні мати уявлення про:

 • Рослини як живі організми;
 • Різноманітність рослинного світу;
 • Взаємозв’язок рослин з живою і неживою природою;
 • Корисні властивості рослин.

Вихованці мають знати:

 • Групи культурних рослин та їх представників;
 • Лікарські рослини своєї місцевості;
 • Хвойні та листопадні дерева;
 • Пристосування рослин до зміни пор року;
 • Умови зростання рослин;
 • Способи розмноження рослин;
 • Основні прийоми обробітку ґрунту.

Вихованці мають вміти:

 • Проводити найпростіші сезонні практичні роботи на НДЗД;
 • Проводити фенологічні спостереження за ростом та розвитком рослин;
 • Здійснювати догляд за кімнатними рослинами;
 • Дотримуватися правил безпеки життєдіяльності при роботі на НДЗД;
 • Проводити найпростіші наукові дослідження.

 

 

Освітній рівень початковий, другий рік навчання

Навчально-тематичний план

№ з/п

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Будова рослини

14

6

20

2.

Життєві форми рослин

18

14

32

3.

Екологічні групи рослин

16

10

26

4.

Географія рослин

20

8

28

5.

Дикорослі рослини

12

6

18

6.

Культурні рослини

12

6

18

7.

Підсумкове заняття

2

2

Всього

94

50

144

 

 

Зміст програми

1. Будова рослини (20 год.)

Теоретична частина. Рослини – багатоклітинні організми. Органи рослини. Типи кореневої системи. Видозміни кореня. Стебло. Квітка. Типи плодів. 

Практична частина. Вивчення клітинної будови рослин на прикладі лусочки цибулі ріпчастої, листка бальзаміну. Замальовка схеми будови органів рослини.

Екскурсія у відділки навчально-дослідної земельної ділянки з метою ознайомлення з видозмінами органів рослин.  

 

2. Життєві форми рослин (32 год.)

Теоретична частина. Характеристика трав’янистих рослин. Однорічні, дворічні та багаторічні рослини. Значення трав’янистих рослин. Кущі (калина, барбарис, малина) та кущики (верес, брусниця, чорниця, журавлина). Напівдеревні рослини (полин, астрагал, лаванда, гісоп). Дерева. Дерева-велетні, дерева-карлики. Видовий склад хвойних дерев своєї місцевості. Інтродуковані види рослин.

Практична частина. Робота з гербарієм: визначення листяних видів дерев своєї місцевості. Замальовка схеми розташування рослин в лісі. Порівняльна характеристика зовнішнього вигляду дерева яблуні, куща смородини та суниці. Догляд за рослинами на НДЗД. Замальовка та опис дерев та кущів за вибором.

Екскурсія до відділку лікарських рослин з метою визначення життєвих форм рослин. Екскурсія до лісопарку.         

 

3. Екологічні групи рослин (26 год.)

Теоретична частина. Групи рослин за вимогами до води. Водні рослини. Сукуленти. Групи рослин за вимогою до світла. Ліани. Групи рослин за вимогою до ґрунту. Групи рослин за способом живлення, рослини-паразити (рафлезія, петрів хрест, омела). Комахоїдні рослини (росичка, пухирник, непентес).      

Практична частина. Вивчення особливостей водних рослини на прикладі акваріумних (кушир, валіснерія, елодея, криптокорим). Замальовка видів кактусів та молочаїв. Визначення та замальовка ліаноподібних рослин лабораторії рослин закритого ґрунту. Догляд за рослинами "Зимового саду". Пророщування насіння пшениці та квасолі на різних типах ґрунтів.

 

4. Географія рослин (28 год.)

Теоретична частина. Поняття про "природні зони". Розповсюдження рослин у природних зонах, рослини тундри, тайги. Природні зони України, рослини мішаних лісів. Рослини лісостепу, степу. Рослини пустель. Субтропічні рослини (рослини Криму). Рослини Карпат. Тропічні рослини. Ліси екваторіального поясу. Центри походження культурних рослин.   

Практична частина. Складання картосхеми "Природні зони України".  Замальовка рослин різних природних зон за вибором. Закладання досліду з пророщування насіння тропічних і субтропічних рослин. Визначення приналежності кімнатно-декоративних рослин до природної зони за місцем їх природного поширення.   

   

 

 

5. Дикорослі рослини (18 год.)

Теоретична частина. Дикорослі плодові рослини. Дикорослі ягідні рослини. Переселені дикорослі рослини. Корисні властивості дикорослих рослин. Використання дикорослих рослин. Рослини-медоноси.

Практична частина. Робота з гербарієм дикорослих рослин. Замальовка та опис дикорослих ягідних рослин (чорниця, суниця, журавлина, брусниця, ожина).

Екскурсія до лісопарку з метою вивчення представників дикорослих плодово-ягідних рослин. 

 

6. Культурні рослини (18 год.)

Теоретична частина. Історія землеробства. Різноманіття культурних рослин. Пряно-ароматичні рослини. Різноманіття овочевих культур. Технічні культури. Агротехнічні особливості вирощування культурних рослин.

 Практична частина. Догляд за рослинами на навчально-дослідній земельній ділянці. Фітобар "Запашний чай". Замальовка плодів екзотичних рослин за вибором.

 

7. Підсумкове заняття (2 год.)

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи, проведення гри-змагання юних знавців рослин.

 

Прогнозований результат

Вихованці повинні мати уявлення про:

 • Клітинну будову рослини;
 • Будову органів рослини;
 • Життєві форми рослин;
 • Групи рослин по відношенню до екологічних факторів;
 • Природні зони;
 • Дикорослі рослини, їх значення;
 • Культурні рослини, їх значення.

Вихованці мають знати:

 • Екологічні групи рослин та їх представників;
 • Природні зони світу та України;
 • Представників різних природних зон;
 • Представників дикорослих та культурних рослин;
 • Пристосування рослин до абіотичних факторів;
 • Відмінності дерев, кущів та трав’янистих рослин;
 • Способи розмноження рослин;
 • Основні прийоми обробітку ґрунту.

Вихованці мають вміти:

 • Проводити найпростіші сезонні практичні роботи на НДЗД;
 • Проводити фенологічні спостереження за ростом та розвитком рослин;
 • Здійснювати догляд за кімнатними рослинами;
 • Дотримуватися правил безпеки життєдіяльності при роботі на НДЗД;
 • Проводити найпростіші наукові дослідження.

 

Орієнтовний перелік обладнання

Об'єкти натуральні

Гербарії

Дикорослі рослини

1 комп.

Муляжі

Плоди та коренеплоди

1 наб.

Прилади та пристосування

Мікроскоп біологічний

12 шт.

Термометр для повітря

6 шт.

Лупа ручна

12 шт.

Компас шкільний

1 шт.

Прес ботанічний

1 шт.

Ваги лабораторні

2 шт.

Інструменти

Садово-городні

15 шт.

Ножиці для обрізування чагарників

1 шт.

Пінцет

15 шт.

Обприскувач

5 шт.

Контрольно-вимірювальні

Рулетка 10 м

2 шт.

Метр складний

1 шт.

Лабораторний посуд та спорядження

Колба конічна

10 шт.

Пробірка біологічна

20 шт.

Чашка Петрі

10 шт.

Піпетка

15 шт.

Стакан хімічний

5 шт.

Циліндр мірний

5 шт.

Горщик

3 шт.

Совок вузький для викопування рослин

2 шт.

Відро

3 шт.

Кілки

10 шт.

Шпагат

10 м

Сітка Раменського

1 шт.

Папка гербарна

1 шт.

Гербарний прес

1 шт.

Ножиці побутові

8 шт.

Друковані

Таблиці

Плодово-ягідні культури

1 комп.

Овочеві культури

1 комп.

Олійні культури

1 комп.

Папоротеподібні (папороть, хвощі, плавуни)

1 комп.

Мохи (зозулин мох, сфагнум)

1 комп.

Водорості (хламідомонада, хлорела, спірогіра,  улотрікс)

1 комп.

Морські водорості

1 комп.

Отруйні та їстівні гриби

1 комп.

Плісеневі гриби (мукор, пеніцил)

1 комп.

Культурні і дикорослі квіткові рослини

1 комп.

Основні групи рослин

1 комп.

Будова рослин

1 комп.

 

 

Список рекомендованої літератури для педагогів

 1. Брайон А.В. Как зимуют растения. – К.: Вища школа, 1989. – 64 с.
 2. Величко И.М. Когда и как возникли растения. – К.: Наукова думка, 1989. – 160 с.
 3. Голлербах М.М. и др. Жизнь растений: В 6 т. – М.: Просвещение, 1977.
 4. Дорохина Л.Н., Нехлюдова А.С. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии. – М: Просвещение, 1979. – 145 с.
 5. Морозюк С.С. Біологія: підручник для учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид. – Харків: Торсінг, 2001. – 224 с.
 6. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 432 с.
 7. Остапенко Д.І. Шкільні досліди з фізіології рослин. К.: Радянська школа, 1980. – 120 с.
 8. Хржановский В.Г. Курс общей ботаники. – М.: Высш. школа, 1976. –
  272 с.
 9. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для учителя: В 2 ч. – М.: Просвещение: АО "Учеб. лит-ра", 1996. – 224 с.

 

Список рекомендованої літератури для учнів

 1. Елин Е.Я., Оляницкая Л.Г., Ивченко С.И. Школьный определитель растений. – К.: Рад. шк., 1988. – 368 с.
 2. Заверуха Б.В. Квіти дванадцяти місяців. – К.: Урожай, 1986. – 176 с.
 3. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника: В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – с. 194-197.
 4. Рослини: Дит. енцикл. / Авт.-упоряд. П.Р. Ляхов. – К.: Школа, 2002. – 512 с.
 5. Смирнов А.В. Мир растений. – М.: Мол. гв., 1981. – 300 с.
 6. Станкевич Т.О. Атлас тварин і рослин України. – Харків: Дверная служба, 2010. – 64 с.