13.7.2024, 10:48

Проектна діяльність

Шосткинської міської станції юних натуралістів

 

 

 

Педагогічний колектив Шосткинської міської станції юних натуралістів усвідомлює, що позашкільна і позакласна робота є не лише важливою ланкою педагогічних зусиль для організації додаткової освіти та виховання, здійснення трудової підготовки учнів і юнацтва, змістовного активного дозвілля, а й системою пошуку, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань, шляхом формування у такий спосіб творчої особистості.

Тому у нашому позашкільному навчальному закладі передусім прагнемо створювати таке середовище, де формується різнобічно обізнана дитина, як творча особистість, не лише в галузі біології, екології і природознавства, але і здатною адаптуватись в соціально-економічних умовах сьогодення.

Використовуючи попередній та існуючий досвід організації еколого-натуралістичної освіти і виховання дітей, педагоги закладу приділяють значну увагу розвитку проектній діяльності.

На сьогоднішній день на станції юннатів розроблено і реалізується чотири основних проекти. Ще два знаходяться на стадії розробки. Одними з перших проектну діяльність розпочали педагоги і вихованці гуртків ботанічного профілю. Теми проектів було обрано не випадково, адже їхня тематика відображає потреби сьогодення та співзвучна з профілем основної діяльності еколого-натуралістичного позашкільного закладу. Терміни їх реалізації визначено як довготривалі. Організація навчально-виховного процесу в рамках проектів активізувала науково-дослідницьку й експериментальну роботу у гуртках. Вихованці стали набувати нових знань, які за своїм змістом і об’ємом значно перевищують програмні плани гурткової роботи. Кожній дитині як учаснику проектів відкрилась можливість проявити особисту творчість, здібності, а головне на практиці втілювати свої знання в ході виконання проектних завдань.   

Таким чином, робота над проектами "Рідкісні і малопоширені декоративні деревні рослини до парків і скверів м. Шостки" (розробники проекту Корнієнко С.В., Кривоніс В.В.), "Введення в культуру дикорослих зникаючих цілющих рослин Північно-Східного Полісся" (розробники проекту Мужило В.І., Дудченко І.В.) та "Вивчення, вирощування і розведення рослин радіопротекторної дії" (розробник проекту Комісарова С.В., Корнієнко С.В.) згуртувала певне коло її учасників: не тільки педагогів, вихованців, учнів шкіл, але і науковців, громадські об'єднання, підприємства, представників міської влади та жителів міста.

Завдяки реалізації програмних завдань проекту "Рідкісні і малопоширені декоративні деревні рослини до парків і скверів м. Шостки" на навчально-дослідній земельній ділянці станції юннатів вдалося створити базу садивного матеріалу інтродукованих деревних рослин таких, як катальпи бігнонієвидної, горіха маньчжурського, маклюри, сумаху дубильного, церсиса європейського, магонії падуболистої. В межах проекту "Введення в культуру дикорослих зникаючих цілющих рослин Північно-Східного Полісся" у відділку лікарських рослин культивуються такі зникаючі цілющі рослини Полісся, як герань кров'яно-червона, живокіст, родовик лікарський, буквиця, перстач білий (п’ятипал), перстач прямостоячий, анемона дубравна, ряст порожнистий, первоцвіт весняний та інші. На навчально-дослідній земельній ділянці в ході роботи над проектом "Вивчення, вирощування і розведення рослин радіопротекторної дії" створено також  відділок лікарських рослин радіопротекторної дії, видовий склад якого нараховує до 40 рослин. Крім того, завдяки практичній діяльності, яку здійснюють учасники проекту щороку в місті висаджуються до півсотні інтродукованих порід молодих дерев і кущів, що були вирощені і акліматизовані на дослідних ділянках у відповідності до програм експериментів і довготривалих дослідів в межах проектів. Ця цікава і суспільно корисна робота продовжується і дає свої позитивні плоди всім їх учасників.

Досить позитивні результати приносить і спільний проект станції юних натуралістів, створений разом з міським телеканалом "Телеком-Сервіс". В цьому проекті задіяні вихованці всіх профільних гуртків початкового, основного і вищого рівнів. Метою цього проекту стало створення циклу телепрограм і відеофільмів пізнавального напряму під назвою "Зелена лінія". В телепередачах і відеофільмах висвітлюються питання екології, пов’язані з проблемами довкілля регіону, а також подається матеріал про різноманіття рослинного і тваринного світу. Трансляція створених програм і фільмів на міському каналі дає змогу розширити коло глядачів й ознайомити з діяльністю нашого навчального позашкільного закладу. Слід зазначити, що "Зелена лінія" стала однією з найулюбленіших передач мешканців міста на каналі ТКС. В свою чергу завдяки такій співпраці відеотека міської станції юних натуралістів поповнилась цікавими і змістовними фільмами, кількість яких   на сьогодні становить понад 20.

Діти з величезною зацікавленістю разом з керівниками готують тематичний матеріал, ведуть пошукову роботу та беруть участь безпосередньо у зйомках в якості репортерів, доповідачів і головних героїв.

Така форма проектної роботи задовольняє потреби кожної дитини в самореалізації, прояві власного таланту і обдарованості та вселяє впевненість у самоствердженні особистості.

Схема проектної діяльності зазвичай передбачає колективну форму роботи, а також індивідуальну, яка стимулює дитину до творчого пошуку та прийнятті самостійних рішень.

Зважаючи на те, що індивідуальна форма роботи, яку організовують керівники гурткової роботи в межах проектної діяльності не набула широкого застосування, тому з цією метою у 2008-2009 навчальному році запроваджено роботу гуртків вищого рівня "Еколог", "Дендрологія з основами озеленення" з індивідуально-груповою формою навчання. Це дало поштовх до вдосконалення організації індивідуальної науково-дослідницької роботи серед вихованців, залучення їх до НТУ в системі МАН. Діти учасники проектів продовжили свої індивідуальні дослідження та оформили їх у вигляді науково-дослідницьких робіт МАН, які представили  на перший міський етап захисту і отримали найвищу кількість балів. Хочеться відзначити вихованців гуртка "Еколог" Матюшенка Євгена з роботою "Порівняльний аналіз структури надземної фітомаси лучної рослинності на заповідній території та території, що підлягає антропогенному впливові, на прикладі заплави р. Десна" і Коваленка Артема з роботою "Біоіндикація сапробності води р. Шостка  за індикаторними мікроскопічними водоростями" під науковим керівництвом Кривоніс Валентини Василівни.

Проектна діяльність на Шосткинській міській станції юних натуралістів продовжує розширюватись і набувати нових напрямів. Так, зокрема зараз методистом Гутянко О.О. та зав. відділом "Екології" Кривоніс В.В. проводиться робота щодо розробки та запровадження проекту, який отримав назву "Школа здоров'я юннатів". В стадії розробки  знаходиться проект організатора культмасової і виховної роботи Остапенко Л.В. "Агітбригада – мобільний засіб екологічного виховання і просвіти".

На сьогоднішній день і на перспективу педагогічний колектив станції юннатів вбачає у запровадженні проектної діяльності в начально-виховний процес ефективну та результативну форму роботи з вихованцями.

 

ДОВГОТРИВАЛИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ "ВВЕДЕННЯ В КУЛЬТУРУ ДИКОРОСЛИХ РІДКІСНИХ РОСЛИН РАДІОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ"

 


Учасники проекту:
– станція юних натуралістів;
– управління освіти Шосткинської міської ради;
– Шосткинське міськрайонне товариство охорони природи;
– Шосткинський громадський клуб садівників "Первоцвіт";
– відділ інтродукції трав'янистих лікарських рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Національного університету ім. Т. Шевченка.

Постановка проблеми:
У зв’язку з тим, що видовий склад трав'янистих лікарських рослин радіопротекторної дії за останні роки в природному середовищі, а деякі види рослин зростають на забруднених територіях, постає питання про введення в культуру цілого ряду цих лікарських рослин на НДЗД та приватних садибних ділянках. Вихованці закладу набувають практичних навичок і досвід у розв’язанні екологічних проблем по збереженню, відновленню рідкісної та зникаючої флори.

Мета проекту:
Створити базу садивного і насіннєвого матеріалу цілющих рослин радіопротекторної дії на навчально-дослідній земельній ділянці станції юннатів.

Завдання проекту:
– підготовка загального плану дій з реалізації проекту;
– вивчення агрокліматичних умов вирощування цілющих рослин радіопротекторної дії;
– організація дослідів з розведення і вирощування обраних видів рослин;
– створення бази садивного і насіннєвого матеріалу рослин радіопротекторної дії;
– вирощування в культурі обраних видів рослин з метою збору насіння та лікарської сировини;
– розповсюдження садивного і насіннєвого матеріалу серед населення;
– висвітлення та розповсюдження досвіду по вирощуванню і застосуванню рослин-радіопротекторів.

Заходи проекту:
– створення банку даних, накопичення і вивчення морфологічних, біологічних особливостей та цілющих властивостей обраних видів рослин; – опанування агротехнікою вирощування дикорослих цілющих рослин в культурі;
– постановка довготривалих дослідів по розведенню і вирощуванню обраних видів рослин насіннєвим способом та вегетативним способами;
– створення шкілок садивного матеріалу;
– розповсюдження садивного матеріалу серед населення та пропагування їх цілющих властивостей;
– випуск та розповсюдження інформаційно-просвітницьких буклетів.
Очікувані результати виконання проекту:
– вивчення місць зростання та стан популяцій дикорослих цілющих видів рослин в Шосткинському районі;
– захист та збереження дикорослих цілющих видів рослин в природі Північно-Східного Полісся;
– залучення до проекту вихованців гуртків ботанічного профілю та членів клубу любителів-садівників "Первоцвіт";
– допомога природоохоронним організаціям у пропагуванні бережливого ставлення до флори рідного краю.

 

 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ "РІДКІСНІ ТА МАЛО ПОШИРЕНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВ, КУЩІВ, ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН ДО ПАРКІВ І СКВЕРІВ МІСТА"

 

 


Учасники проекту:
– станція юних натуралістів;
– управління освіти Шосткинської міської ради;
– міжшкільний екологічний парламент;
– природоохоронна інспекція;
– Шосткинська міська рада;
– міський комбінат комунального господарства.

Постановка проблеми:
У зв’язку з тим, що видовий склад деревної рослинності скверів і парків міста Шостки представлений досить одноманітним переліком рослин, які є традиційними і багаточисельними для нашої місцевості виникає необхідність урізноманітнювати видовий склад за рахунок малопоширених рідкісних інтродукованих рослин. Це дасть можливість висаджувати в місті багато видів рослин, які є декоративними за формою крони, висотою, забарвленням листя і кори, квітуванням і наявністю плодів.

Мета:
Залучення учнівської молоді, обдарованих вихованців станції юних натуралістів до науково-дослідницької та експериментальної роботи в галузі ботаніки, закладення довготривалих дослідів по вивченню, вирощуванню, і розведенню рідкісних і малопоширених видів декоративних рослин, збільшення видового складу та подальшого їх висаджування до парків і скверів міста.

Завдання проекту:
– підготовка загального плану дій з реалізації проекту;
– вивчення агрокліматичних умов вирощування рідкісних малопоширених та інтродукованих деревних рослин;
– організація дослідів з розведення і вирощування обраних видів рослин;
– створення бази садивного матеріалу рідкісних малопоширених і інтродукованих видів рослин;
– висадження в парки і сквери м. Шостки вирощених саджанців рослин;
– розповсюдження досвіду проведеної роботи.

Технологія реалізації програми:
1. Організація кадрового забезпечення реалізації програми.
2. Створення науково – методичної бази для реалізації програми.
3. Створення і забезпечення функціонування інформативної комп’ютерної програми, вихід в Інтернет.
4. Впровадження науково-обґрунтованої системи закладання довготривалих дослідів з акліматизації та розведення рідкісних і малопоширених рослин.
5. Узагальнення результатів дослідницької і експериментальної роботи та написання науково-дослідницьких робіт.
6. Інформаційно-видавнича діяльність з питань висвітлення результатів реалізації програми.
7. Організація і проведення масових еколого-натуралістичних заходів та Всеукраїнських природоохоронних і екологічних акцій серед учнівської молоді та вихованців станції юних натуралістів.

Сфери застосування результатів проекту:
1. Ландшафтно-архітектурне будівництво;
2. Садово-паркове будівництво;
3. Комунальна сфера;
4. Присадибне та приватне дачне господарство.

Коротривалі наслідки реалізації проекту:
1. Розробка теорії інтродукційного прогнозу як вивчення співвідношення природного та штучного процесів розселення рослин;
2. Розробка науково обґрунтованих рекомендацій з агротехнічних прийомів їх вирощування в умовах культури;
3. Закладання дослідів та реалізація їх завдань.

Перспективні наслідки реалізації проекту:
1. Створення колекційного відділку рідкісних і малопоширених видів рослин;
2. Створення бази садивного матеріалу з рідкісних і малопоширених декоративних видів рослин; отримання садивного матеріалу по завершенню дослідів з акліматизації рослин помірного та субтропічного клімату в умовах Північно-Східного Полісся.

Наслідки реалізації проекту для цільових груп:
Учнівська молодь та вихованці станції юних натуралістів: розширення та поглиблення теоретичних знань з біології, зокрема з ботаніки та екології, набуття практичних вмінь та навичок в організації та проведенні досліду, у вирощуванні рослин, спостереженні за їх ростом і розвитком, веденні фенологічних спостережень та користуванні інструментарієм тощо. Написання науково-дослідницьких робіт, участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах за результатами дослідів з акліматизації та інтродукції рослин. Комунальні служби міста: отримання консультацій та практичних рекомендацій з агротехніки вирощування рослин, придбання посадкового матеріалу з метою подальшого озеленення та збільшення видового складу декоративних рослин парків, скверів, бульварів, вулиць, прилеглих до адміністративних та громадських будівель територій міста. Населення міста: придбання посадкового матеріалу, отримання консультацій та практичних рекомендацій по вирощуванню рослин.

ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ»

 

 

 

 

 

 


Учасники проекту:
Шосткинська міська станція юних натуралістів, місцева телекомпанія «Телеком-Сервіс».

Засновники проекту:
Шосткинська міська станція юних натуралістів.
Постановка проблеми:

У зв’язку з низьким рівнем обізнаності та екологічної культури населення, постає проблема глибокого опанування екологічних знань, формування екологічного мислення, свідомості й культури громадян усіх категорій і вікових груп.

У зв'язку із швидким зростанням ролі та психологічного впливу телебачення на виховання Людини і формування її свідомості, й особливо свідомості Дитини, пропагування екологічних знань через засоби масової інформації є досить актуальним, сучасним й ефективним методом розвитку екологічно грамотної й екологічно вихованої Особистості нового часу.

Мета проекту:
Формування екологічної освіти окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення й свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності; виготовлення інформаційно-просвітницького продукту для великого загалу слухачів і глядачів.

Завдання проекту:
 Підготовка загального плану дій з реалізації проекту;
 дослідження проблем стану довкілля і шляхів їх вирішення;
 вивчення науково-методичної та пізнавальної інформації про тваринний та рослинний світ;
 отримання вихованцями додаткових знань і практичних навичок з біології, екології, краєзнавства, етики, журналістики і репортерства;
 підготовка блоків інформації з різних тематик у відповідності до складеного сценарію телепередач;
 розповсюдження досвіду проведеної роботи – виготовлення інформаційно-просвітницького продукту.


Технологія реалізації програми:
1. Організація кадрового забезпечення реалізації програми.
2. Створення науково-методичної бази для реалізації програми.
3. Створення і забезпечення функціонування інформативної комп’ютерної програми, вихід в Інтернет.
4. Впровадження науково-обґрунтованої системи дослідження проблем стану довкілля регіону.
5. Узагальнення результатів дослідження.
6. Інформаційно-видавнича діяльність з питань висвітлення результатів реалізації програми – вихід в ефір телепередач.

Заходи проекту:
 підготовка і написання сценаріїв телепередачі відповідно до проблем довкілля регіону;
 підбір науково-методичної та пізнавальної інформації про тваринний і рослинний світ, довкілля регіону;
 відеозйомка блоків інформації з різних тематик у відповідності до сценарію;
 обробка відзнятого матеріалу та випуск телепередачі.


Структура телепередачі:
 Рубрика “Екологічний календар”, де висвітлюються проблеми стану довкілля і шляхи їх вирішення;
 Рубрика "Цікавинки тваринного світу”, в яких подається науково-методична та пізнавальна інформація про тваринний світ;
 Рубрика "Рослини навколо нас", в яких подається науково-методична та пізнавальна інформація про рослинний світ.


Наслідки реалізації проекту:
 Розширення та поглиблення теоретичних знань з біології, зокрема з ботаніки та екології;
 Набуття практичних вмінь та навичок з журналістики та репортерства;
 Дослідження проблем стану довкілля і шляхів їх вирішення;
 Виготовлення інформаційно-просвітницького продукту для великого загалу слухачів і глядачів.

 

 

 

 

 

Директор Шосткинської

міської станції юних натуралістів                                      С.В. Корнієнко